CFO Agenda - Real time οικονομική πληροφόρηση: Χρήση σύγχρονων εργαλείων analytics στην οικονομική διεύθυνση

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Software & systems

Real time οικονομική πληροφόρηση: Χρήση σύγχρονων εργαλείων analytics στην οικονομική διεύθυνση

20 Απριλίου 2016 | 13:33 Γράφει ο Αλέξανδρος  Βελδέκης Topics: Management

Αλέξανδρος Βελδέκης

Σε καθημερινή βάση, χιλιάδες Οικονομικοί Διευθυντές σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν οικονομικές αναφορές (reports) που περιγράφουν τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα ή προβλέπουν τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, και βάσει αυτών καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για την εταιρεία τους. Πόσο πλήρης, χρήσιμη και έγκαιρη είναι όμως αυτή η πληροφόρηση; Κατά πόσο η υπάρχουσα μορφή πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις και στην έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση των κινδύνων;

Σε αυτά τα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν τα σύγχρονα εργαλεία αξιοποίησης και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics), σε συνδυασμό με την έγκαιρη πληροφόρηση. Σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, η οικονομική διεύθυνση πρέπει να λαμβάνει συνεχή και έγκαιρη πληροφόρηση και να αφιερώνει χρόνο στην αξιοποίηση και ανάλυση διαθέσιμων πληροφοριών, με στόχο τη λήψη σωστών και γρήγορων αποφάσεων. Η λήψη έγκαιρης πληροφόρησης και η αξιοποίηση της γίνεται με τη βοήθεια μηχανογραφικών όσο και πληροφοριακών συστημάτων.

Οι απαιτήσεις για περισσότερη πληροφόρηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών του οργανισμού (stakeholders) είναι στις μέρες μας αυξανόμενη. Οι εταιρείες, πολύ σύντομα, θα πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στους τομείς της κοινωνικής ευθύνης, του περιβάλλοντος κ.α. Επίσης, θα καλούνται να παρέχουν ευρύτερες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις με την υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ή των IFRS. Η παροχή τέτοιου είδους γνωστοποιήσεων δημιουργεί την ανάγκη για μεγάλη επεξεργασία και ανάλυση εσωτερικών στοιχείων και δεδομένων, η οποία μπορεί να καλυφθεί αποτελεσματικά μέσω της χρήσης των σύγχρονων εργαλείων analytics.

Επιπροσθέτως, το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια εταιρεία, με ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο ρευστότητας, αγοράς και στον πιστωτικό κίνδυνο. Με τη λήψη έγκαιρων πληροφοριών και την επεξεργασία αυτών μέσω σύγχρονων εργαλείων analytics προσφέρεται η δυνατότητα στην οικονομική διεύθυνση να αναγνωρίζει άμεσα τους παραπάνω κίνδυνους και να σχεδιάζει την αντιμετώπισή τους. Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης μια τέτοιας προσέγγισης μπορεί να είναι υψηλό αλλά τα οφέλη που μπορεί η εταιρεία να αποκομίσει είναι σίγουρα υψηλότερα:

 • Τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης θα επαναπροσδιορίσουν την εργασία τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
 • Λαμβάνονται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα
 • Επιτυγχάνεται αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων (ρευστότητας, αγοράς και πιστωτικός) διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρείας
 • Παρέχεται η δυνατότητα για ουσιώδεις αναλύσεις κόστους, ώστε να βρεθούν τρόποι μείωσής τους. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής συγκρίσεων με άλλες εταιρείες του ιδίου κλάδου, γεγονός που οδηγεί στην υιοθέτηση μεθόδων ή πρακτικών από τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως:

 • Κόστος επένδυσης σε νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την άμεση πληροφόρηση και τα εργαλεία επεξεργασίας πληροφοριών
 • Κόστος και χρόνος τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού που θα χειρίζεται τα εργαλεία αυτά ώστε να είναι σε θέση παράγει αναφορές με νόημα και ουσία
 • Αλλαγή κουλτούρας και τρόπου εργασίας με τη χρήση μηχανογραφικών εφαρμογών και την ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφόρησης.

Στις μέρες μας πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει σε σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας πληροφοριών και ήδη τα αποτελέσματα είναι ορατά. Οι εταιρείες αυτές, χρησιμοποιούν τα παρακάτω εργαλεία:

 • Αναλύσεις και συγκρίσεις ιστορικών στοιχείων, όπως γεγονότα, συναλλαγές και τάσεις σε οικονομικά μεγέθη (Descriptive Analytics)
 • Βαθύτερη επεξεργασία και αναλύσεις των δεδομένων που κατέχουν (Diagnostic Analytics), αποκαλύπτοντας ασυνήθιστες συναλλαγές ή κινήσεις λογαριασμών
 • Ανάπτυξη αυτόματων ρουτινών που αναγνωρίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας (Predictive Analytics).
 • Η έγκαιρη πληροφόρηση (real time) και η χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων είναι αναμφισβήτητα μια αναγκαιότητα της εποχής η οποία αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στις οικονομικές διευθύνσεις.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778