CFO Agenda - Σύμπραξη CFO με CIO & CEO για την ψηφιακή καινοτομία

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Software & systems

Σύμπραξη CFO με CIO & CEO για την ψηφιακή καινοτομία

20 Απριλίου 2016 | 13:15 Γράφει ο Κώστας  Σαρμαδάκης Topics: Management

Κώστας Σαρμαδάκης

Αρμόδιος να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής είναι ο CIO. Πηγές πληροφόρησης αποτελούν, συνήθως, ο ειδικός τύπος, το internet και η απευθείας επαφή με προμηθευτές προϊόντων πληροφορικής. Επίσης, η συμμετοχή σε συνέδρια δίνει στον CIO την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με συναδέλφους, ανταλλάσσοντας απόψεις και αναπτύσσοντας σχέσεις. Καθώς ο CIO γνωρίζει τις ανάγκες του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, όπως και τις ιδιαιτερότητες στη λειτουργίας της, μπορεί να καταθέσει εύστοχες προτάσεις επί της υιοθέτησης ψηφιακών καινοτομιών.

Ο ρόλος του CFO στα projects πληροφορικής

Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο σημείο βρίσκεται στην αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν projects πληροφορικής. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα της δημιουργίας αξίας προς τους μετόχους της επιχείρησης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχει ο CFO. Αυτός θα πρέπει να αναλάβει τη διεκπεραίωση της αρχικής επεξεργασίας των προτάσεων του CIO. Η αξιολόγηση, φυσικά, θα λαμβάνει υπόψη τους διάφορους περιορισμούς που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των έργων πληροφορικής, όπως για παράδειγμα τον προϋπολογισμό επενδύσεων. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί τα έργα να συνάδουν με την επιχειρησιακή στρατηγική. Μόνο τότε, θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Τέλος, για τα προκρινόμενα έργα, με τη χρήση των διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης επενδύσεων, ο CFO θα μπορέσει να αποκτήσει την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Εκτίμηση και διαχείριση ρίσκου

Η μεγάλη πρόκληση, πάντως, σε σχέση με την αξιολόγηση έργων πληροφορικής έγκειται στην εκτίμηση και διαχείριση του ρίσκου. Και τούτο επειδή συναντάται συχνά να υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες, που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και που επηρεάζουν το βαθμό επιτυχίας ενός έργου πληροφορικής. Γενικά, ο κίνδυνος αποτυχίας ενός project σχετίζεται με τους πόρους που θα διατεθούν και με τις διάφορες επιλογές π.χ. συνεργατών. Τα έργα πληροφορικής, όμως, όταν επιφέρουν οργανωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, ενδέχεται να συναντήσουν αντίσταση από τους ίδιους τους εργαζομένους της επιχείρησης, αν νιώσουν ότι θίγονται από τις εξελίξεις. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο ο CFO να προσεγγίσει την αξιολόγηση μιας πρότασης που αφορά κάποιο project πληροφορικής ολοκληρωμένα.

Η έκθεσή του, που καλό είναι να προετοιμαστεί σε στενή συνεργασία με τον CIO, χρειάζεται να περιγράφει το project δίνοντας έμφαση στους στόχους του και στη σύνδεσή του με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Επίσης, ο προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει να είναι λεπτομερής, αλλά να επιτρέπει και ενδεχόμενη ελεγχόμενη υπέρβαση. Σημαντική είναι και η αποτύπωση των κρίσιμων σημείων (milestones), όπως και οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για κάθε περίπτωση εκτροπής του project από τον αρχικό σχεδιασμό. Από τη μεριά του CEO, είναι σημαντικό να επιδεικνύει τη στήριξη του στην υλοποίηση έργων πληροφορικής που θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση ψηφιακών καινοτομιών. Με τον τρόπο αυτό, μετριάζονται οι τυχόν αντιδράσεις των εργαζομένων της επιχείρησης, άρα και το ρίσκο της αποτυχίας ενός project πληροφορικής, ενώ παράλληλα καλλιεργείται κλίμα στο εσωτερικό της επιχείρησης που ευνοεί την παραγωγή ιδεών που προάγουν την καινοτομία και ενισχύουν την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778