CFO Agenda - Risk Management: Ανεβάζοντας το σε υψηλότερο επίπεδο

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk & Compliance

Risk Management: Ανεβάζοντας το σε υψηλότερο επίπεδο

22 Οκτωβρίου 2013 | 09:40 Γράφει το Ισαβέλλα  Ζαμπετάκη Topics: Special Reports

Οι οικονομικές προβλέψεις και σχεδιασμοί φέρουν μεγάλη βαρύτητα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Πόση εμπιστοσύνη έχουν όμως στ’ αλήθεια οι εταιρείες και οι CFOs τους στους αριθμούς αυτούς μέσα σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που γίνεται όλο και πιο σύνθετο και αβέβαιο;

Η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις δημιουργούνται συνήθως από την συγκέντρωση των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων, χωρίς να δίνεται η πρέπουσα σημασία στους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση. Σαφώς και όλοι συνυπολογίζουν ένα περιθώριο ασφαλείας και πολλές εταιρείες διεξάγουν μια ανάλυση ευαισθησίας για να δουν πώς οι εναλλαγές σε μεμονωμένους παράγοντες –όπως οι ισοτιμίες ή η μέση τιμή πώλησης- θα επηρεάσουν τις προβλέψεις και τα σχέδια. Ωστόσο, οι περιορισμένες αυτές προσεγγίσεις στο θέμα του κινδύνου δεν επαρκούν για να αντικατοπτρίσουν τις ανερχόμενες προκλήσεις και την πολυπλοκότητα του σημερινού περιβάλλοντος.

Για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν έξω από την παραδοσιακή προσέγγιση της δημιουργίας ενός μοναδικού συνόλου στοιχείων και να ελπίζουν απλά ότι αυτό θα είναι αρκετό. Προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες πρόβλεψης και σχεδιασμού, θα πρέπει να συμπεριλάβουν μοντέλα κινδύνου πολλαπλών παραγόντων και ανάλυση που δείχνει ένα εύρος από πιθανά αποτελέσματα και τα συνεπακόλουθα αυτών. Η βελτιωμένη αυτή προσέγγιση –την οποία και αποκαλούμε πρόβλεψη ζυγισμένη ως προς τον κίνδυνο- επιτρέπει στον CFO να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις μελέτες και τις προβλέψεις του και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παρέχει επίσης βαθύτερη κατανόηση του συνολικού επιχειρηματικού κινδύνου, βοηθώντας στον εντοπισμό δυνητικών προβλημάτων πριν αυτά συμβούν. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύουν την αξία και εντοπίζουν νέες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας.

Η έννοια του κινδύνου σε έναν σύνθετο κόσμο
Οι εταιρείες σήμερα αντιμετωπίζουν μια τρομακτική ποικιλία από κινδύνους, από τις ρυθμιστικές πιέσεις και τις δράσεις του ανταγωνισμού, μέχρι την έλλειψη ταλέντου και την έκρηξη του κόστους. Επιπλέον, οι περισσότεροι CFOs μοιράζονται την άποψη ότι οι κίνδυνοι θα εντείνονται και θα επιδεινώνονται στο μέλλον. Αν και η λίστα των κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση είναι μακρά (οικονομικός, στρατηγικός, λειτουργικός, κανονιστικός, γεωπολιτικός, τεχνολογικός, περιβαλλοντικός, φορολογικός, ανθρώπινου κεφαλαίου κ.λπ.) οι περισσότερες προβλέψεις κινούνται γύρω από υπολογισμούς που αφορούν μόνο ένα είδος κινδύνου. Οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου εστιάζουν στη συμμόρφωση και τον έλεγχο. Αν και οι δύο αυτοί τομείς είναι σαφώς σημαντικοί, σπάνια ευθυγραμμίζονται με τη διαδικασία οικονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας.

Γενικότερα, η ενοποίηση των διαδικασιών της διαχείρισης κινδύνου με εκείνες του στρατηγικού σχεδιασμού, των οικονομικών προβλέψεων και του προϋπολογισμού είναι περιορισμένη. Επίσης, οι εταιρείες δεν προχωράνε πάντα σε stress-test των προβλέψεών τους. Ακόμα και όταν το κάνουν, τείνουν να περιορίζονται σε ανάλυση ευαισθησίας ενός μόνο παράγοντα, εστιάζοντας σε μια γενικευμένη παράμετρο όπως η τιμή, η ζήτηση ή τα κόστη των πρώτων υλών. Επιπλέον, τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούνται οι παραπάνω διαδικασίες βασίζονται συχνά στην εμπειρία, τη διαίσθηση και τις υποθέσεις που κάνει το αρμόδιο στέλεχος. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας διαδικασίας δεν εμπνέουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη.

Συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο
Το forecasting που συνυπολογίζει τον κίνδυνο, προβλέπει μια σειρά από πιθανά αποτελέσματα και τις σχετικές πιθανότητες, με βάση πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Η διαδικασία αυτή παρέχει μία μοναδική προοπτική και αντίληψη του προφίλ κινδύνου της εταιρείας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ πιο χρήσιμα και αξιοποιήσιμα από τις παραδοσιακές προβλέψεις, οι οποίες και παρουσιάζουν υπολογισμούς σε συνάρτηση με έναν και μόνο παράγοντα, θίγοντας ελάχιστα το θέμα των πιθανών παραλλαγών ή του συσχετισμού μεταξύ πολλαπλών κινδύνων. Το ποσοτικό μοντέλο χτίζεται γύρω από έναν αριθμό από λεπτομερώς καταγεγραμμένους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση –είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Από τη στιγμή που περαστούν όλα τα δεδομένα στο μοντέλο, γίνεται η ανάλυση όλων των επιλεγμένων παραγόντων κινδύνου και δημιουργείται μια υψηλού επιπέδου περίληψη των βασικών παραγόντων και τον τρόπο με τον οποίο καθένας από αυτούς συνεισφέρει στα συνολικά επίπεδα κινδύνου. Ο αριθμός και ο τύπος των παραγόντων κινδύνου διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία ενώ επίσης αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, καθώς εξελίσσεται το περιβάλλον των αγορών και του business.

Η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις δημιουργούνται συνήθως από την συγκέντρωση των καλύτερων δυνατών εκτιμήσεων, χωρίς να δίνεται η πρέπουσα σημασία στους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση. Σαφώς και όλοι συνυπολογίζουν ένα περιθώριο ασφαλείας και πολλές εταιρείες διεξάγουν μια ανάλυση ευαισθησίας για να δουν πώς οι εναλλαγές σε μεμονωμένους παράγοντες –όπως οι ισοτιμίες ή η μέση τιμή πώλησης- θα επηρεάσουν τις προβλέψεις και τα σχέδια. Ωστόσο, οι περιορισμένες αυτές προσεγγίσεις στο θέμα του κινδύνου δεν επαρκούν για να αντικατοπτρίσουν τις ανερχόμενες προκλήσεις και την πολυπλοκότητα του σημερινού περιβάλλοντος.

Για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν έξω από την παραδοσιακή προσέγγιση της δημιουργίας ενός μοναδικού συνόλου στοιχείων και να ελπίζουν απλά ότι αυτό θα είναι αρκετό. Προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες πρόβλεψης και σχεδιασμού, θα πρέπει να συμπεριλάβουν μοντέλα κινδύνου πολλαπλών παραγόντων και ανάλυση που δείχνει ένα εύρος από πιθανά αποτελέσματα και τα συνεπακόλουθα αυτών. Η βελτιωμένη αυτή προσέγγιση –την οποία και αποκαλούμε πρόβλεψη ζυγισμένη ως προς τον κίνδυνο- επιτρέπει στον CFO να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις μελέτες και τις προβλέψεις του και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παρέχει επίσης βαθύτερη κατανόηση του συνολικού επιχειρηματικού κινδύνου, βοηθώντας στον εντοπισμό δυνητικών προβλημάτων πριν αυτά συμβούν. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύουν την αξία και εντοπίζουν νέες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας.

Η έννοια του κινδύνου σε έναν σύνθετο κόσμο
Οι εταιρείες σήμερα αντιμετωπίζουν μια τρομακτική ποικιλία από κινδύνους, από τις ρυθμιστικές πιέσεις και τις δράσεις του ανταγωνισμού, μέχρι την έλλειψη ταλέντου και την έκρηξη του κόστους. Επιπλέον, οι περισσότεροι CFOs μοιράζονται την άποψη ότι οι κίνδυνοι θα εντείνονται και θα επιδεινώνονται στο μέλλον. Αν και η λίστα των κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση είναι μακρά (οικονομικός, στρατηγικός, λειτουργικός, κανονιστικός, γεωπολιτικός, τεχνολογικός, περιβαλλοντικός, φορολογικός, ανθρώπινου κεφαλαίου κ.λπ.) οι περισσότερες προβλέψεις κινούνται γύρω από υπολογισμούς που αφορούν μόνο ένα είδος κινδύνου. Οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου εστιάζουν στη συμμόρφωση και τον έλεγχο. Αν και οι δύο αυτοί τομείς είναι σαφώς σημαντικοί, σπάνια ευθυγραμμίζονται με τη διαδικασία οικονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας.

Γενικότερα, η ενοποίηση των διαδικασιών της διαχείρισης κινδύνου με εκείνες του στρατηγικού σχεδιασμού, των οικονομικών προβλέψεων και του προϋπολογισμού είναι περιορισμένη. Επίσης, οι εταιρείες δεν προχωράνε πάντα σε stress-test των προβλέψεών τους. Ακόμα και όταν το κάνουν, τείνουν να περιορίζονται σε ανάλυση ευαισθησίας ενός μόνο παράγοντα, εστιάζοντας σε μια γενικευμένη παράμετρο όπως η τιμή, η ζήτηση ή τα κόστη των πρώτων υλών. Επιπλέον, τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούνται οι παραπάνω διαδικασίες βασίζονται συχνά στην εμπειρία, τη διαίσθηση και τις υποθέσεις που κάνει το αρμόδιο στέλεχος. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας διαδικασίας δεν εμπνέουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη.

Συνυπολογίζοντας τον κίνδυνο
Το forecasting που συνυπολογίζει τον κίνδυνο, προβλέπει μια σειρά από πιθανά αποτελέσματα και τις σχετικές πιθανότητες, με βάση πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Η διαδικασία αυτή παρέχει μία μοναδική προοπτική και αντίληψη του προφίλ κινδύνου της εταιρείας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ πιο χρήσιμα και αξιοποιήσιμα από τις παραδοσιακές προβλέψεις, οι οποίες και παρουσιάζουν υπολογισμούς σε συνάρτηση με έναν και μόνο παράγοντα, θίγοντας ελάχιστα το θέμα των πιθανών παραλλαγών ή του συσχετισμού μεταξύ πολλαπλών κινδύνων. Το ποσοτικό μοντέλο χτίζεται γύρω από έναν αριθμό από λεπτομερώς καταγεγραμμένους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση –είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Από τη στιγμή που περαστούν όλα τα δεδομένα στο μοντέλο, γίνεται η ανάλυση όλων των επιλεγμένων παραγόντων κινδύνου και δημιουργείται μια υψηλού επιπέδου περίληψη των βασικών παραγόντων και τον τρόπο με τον οποίο καθένας από αυτούς συνεισφέρει στα συνολικά επίπεδα κινδύνου. Ο αριθμός και ο τύπος των παραγόντων κινδύνου διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία ενώ επίσης αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, καθώς εξελίσσεται το περιβάλλον των αγορών και του business.


Κάποια βασικά πλεονεκτήματα
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, η προσέγγιση συνυπολογισμού του κινδύνου προσφέρει τα παρακάτω απτά πλεονεκτήματα: Μια ποσοτικοποιημένη προοπτική στο βαθμό εμπιστοσύνης στις προβλέψεις και τους σχεδιασμούς, η οποία και βοηθά τους επιχειρηματικούς ηγέτες να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να θίγουν ευθέως το ερώτημα που θέτουν τόσο οι αναλυτές, όσο και οι επενδυτές και οίκοι αξιολόγησης. Προστασία από τον πτωτικό κίνδυνο και εντοπισμό των δυνητικών ευκαιριών για ανοδική πορεία. Αναλυτική άποψη των ευμετάβλητων παραγόντων ώστε να μπορούν οι εταιρείες να δημιουργούν στρατηγικές μετριασμού κινδύνου οι οποίες θίγουν συγκεκριμένα είδη κινδύνου τα οποία και θα μπορούσαν να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στην οικονομική απόδοση.

Μια κοινή βάση για βελτιωμένο διάλογο μεταξύ των ηγετών του επιχειρηματικού τμήματος αλλά και του συνόλου της επιχείρησης. Βελτιωμένη κατανόηση της «ανταλλαγής» μεταξύ κινδύνου και απόδοσης. Η καταγραφή των κινδύνων και ο σχεδιασμός υποθέσεων σε ένα ποσοτικοποιημένο μοντέλο ενισχύει τους υφιστάμενους υπολογισμούς και τη διόραση με συστηματοποιημένους κανόνες οι οποίοι μπορούν να αναλυθούν και να βελτιωθούν, δημιουργώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και επαναληψιμότητα. Επίσης, η βελτιωμένη ολοκλήρωση με τη διαχείριση κινδύνου και το στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία προβλέψεων και προϋπολογισμού να συνδεθεί με την υπάρχουσα γνώση που διαθέτει η επιχείρηση σχετικά με τους κρίσιμους επιχειρηματικούς κινδύνους, χωρίς να χρειάζεται να επανεφεύρει τον τροχό.

Εμπόδια στο δρόμο της βελτίωσης
Οι προβλέψεις και τα σχέδια που συνυπολογίζουν τον κίνδυνο μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες και τους CFOs τους να διαχειριστούν το business με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να παρουσιάσουν τις προβλέψεις τους για το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επίσης, η διαδικασία άντλησης των αποτελεσμάτων αυτών μπορεί να προσφέρει στους CFOs πολύ βαθύτερη γνώση σχετικά με το business και τους σχετιζόμενους κινδύνους. Δεδομένων αυτών των πλεονεκτημάτων, γιατί δεν προχωράνε όλες οι εταιρείες στην υιοθέτηση αυτής της πρακτικής;

Η αδράνεια είναι το πιο κοινό εμπόδιο. Αν και η παραδοσιακή προσέγγιση όσον αφορά τις προβλέψεις και τον σχεδιασμό είναι λιγότερο αξιόπιστη από αυτήν που συνυπολογίζει τον κίνδυνο, οι περισσότερες εταιρείες δεν παίρνουν την απόφαση να προχωρήσουν σε μία καλύτερη λύση. Κάποιοι CFOs μπορεί να μη γνωρίζουν καν ότι υπάρχει και αυτή η προσέγγιση –αν και αυτό είναι κάτι που αλλάζει με ταχύτητα, καθώς εταιρείες ανά τον κόσμο αναζητούν αποτελεσματικότερους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα επίπεδα κινδύνου. Από την άλλη, υπάρχουν κλάδοι όπως αυτός της ενέργειας και των ορυκτών οι οποίοι έχουν ήδη ενσωματώσει τις προσεγγίσεις αυτές στην τυπική τους λειτουργία.

Ο φόβος της πολυπλοκότητας είναι το δεύτερο κοινό εμπόδιο. Ο ποσοτικοποιημένος υπολογισμός του κινδύνου και το stress testing με βάση πολλαπλούς παράγοντες μπορεί να δείχνει εκ πρώτης όψης δύσκολη υπόθεση σε σύγκριση με την παραδοσιακή. Η παραδοσιακή από την άλλη είναι όμως μάλλον υπεραπλουστευμένη και βασίζεται υπερβολικά στη διαίσθηση και την εμπειρία. Κάποιοι CFOs προβληματίζονται βέβαια επίσης ότι η νέα μέθοδος θα είναι δυσκολότερο να εξηγηθεί στους αναλυτές και το διοικητικό συμβούλιο.

Η έλλειψη δεδομένων αποτελεί το τρίτο εμπόδιο. Πολλές εταιρείες ανησυχούν ότι τα δεδομένα και τα συστήματά τους δεν είναι αρκετά καλά ώστε να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σχεδιασμού και προβλέψεων που συνυπολογίζουν τον κίνδυνο. Αν και υπάρχει μια δόση αλήθειας στις παραπάνω ανησυχίες, καμία δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δικαιολογεί την αναβολή της υιοθέτησης μιας νέας πρακτικής. Ένας καλός τρόπος εκκίνησης είναι με την ανάπτυξη ενός πιλοτικού έργου το οποίο να εστιάζει σε προβλέψεις σε μικρότερη κλίμακα, σε ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό τμήμα ή προϊόν. Τα δεδομένα που θα τροφοδοτηθούν στο μοντέλο θα πρέπει να είναι ένα ισορροπημένο μιξ από ποσοτικά δεδομένα και ποιοτική γνώση από τους ειδικούς.

Με την πάροδο του χρόνου, το πιλοτικό θα μπορέσει να εξελιχθεί και να επεκταθεί σε ανταπόκριση των μελλοντικών αναγκών της δουλειάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δεδομένα υπάρχουν ήδη μέσα στην εταιρεία ή μπορούν εύκολα να αποκτηθούν. Οι εταιρείες εκείνες που κάνουν το μεγάλο βήμα, ανακαλύπτουν ότι το forecasting που συνυπολογίζει τον κίνδυνο δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο δείχνει και ότι τα αποτελέσματα δικαιώνουν την προσπάθεια. Αναλυτές, επενδυτές και οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της παλιάς προσέγγισης και αναζητούν βαθύτερη και λεπτομερέστερη γνώση σχετικά με τον κίνδυνο. Το forecasting που συνυπολογίζει τον κίνδυνο μπορεί να καλύψει την ανάγκη αυτή αλλά και να παράσχει στους επιχειρηματικούς ηγέτες τη γνώση που χρειάζονται προκειμένου να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το πώς θα διαχειριστούν τα κεφάλαια και τις επενδύσεις τους.

Τα περιθώρια στενεύουν
Ειρωνικά, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αλλαγή αποτελούν συχνά οι ίδιοι οι CFOs οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι κάθε άλλο παρά τέλειες είναι. Ωστόσο είναι διστακτικοί να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση. Κάποια στιγμή ωστόσο, δεν θα τίθεται περιθώριο επιλογής. Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πιο σύνθετο και επικίνδυνο παρά ποτέ. Οι οικονομικές προβλέψεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα αυτή, διαφορετικά το business εκτίθεται σε πολύ υψηλά επίπεδα κινδύνου. Η υπόθεση είναι σημαντική και οι CFOs έχουν κάθε λόγο να κάνουν τη σωστή επιλογή.

CFO Agenda (T. 027)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778