CFO Agenda - Financial Center of Excellence: Βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της οικονομικής απόδοσης

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Performance management

Financial Center of Excellence: Βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της οικονομικής απόδοσης

26 Ιουνίου 2013 | 09:34 Γράφει η Αγγελική  Κορρέ Topics: Management

Με την παγκόσμια οικονομία να είναι απρόβλεπτη και το ρόλο του CFO να είναι περισσότερο στρατηγικός από ποτέ, η διαχείριση της οικονομικής απόδοσης είναι πιο δύσκολη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Τα συστήματα financial performance management δεν μπορούν πλέον να περιορίζονται στα παραδοσιακά όρια της οικονομικής διεύθυνσης, αλλά απαιτείται η διεύρυνση της χρήσης τους από περισσότερα τμήματα. Η δημιουργία ενός Financial Center of Excellence απαντά στην παραπάνω πρόκληση, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη βέλτιστη αποδοτικότητα των financial performance management λύσεων.

Καθώς οι οργανισμοί και οι εταιρείες αναζητούν τους βέλτιστους τρόπους ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, οι λειτουργίες που παλιότερα ήταν αποκλειστική ευθύνη της οικονομικής διεύθυνσης, όπως ο σχεδιασμός, το budgeting, το forecasting κ.ά, έχουν αναγκαστικά μοιραστεί και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης. Και αυτό γιατί η διαχείριση της οικονομικής απόδοσης (financial performance) -με επικεφαλής το οικονομικό τμήμα- έχει καταστεί άκρως στρατηγική για τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Παρόλο που οι αρχικές υλοποιήσεις λύσεων performance management εστίαζαν στο οικονομικό τμήμα, οι σύγχρονες τάσεις έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερο διευρυμένη ανάπτυξή τους. Η διαχείριση της απόδοσης (Performance Management) ολοένα και περισσότερο μεταφέρεται από το τμήμα οικονομικών στα υπόλοιπα επιχειρηματικά στελέχη και χρήστες, οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες ευθύνες για οικονομικά θέματα, τα analytics, το planning & budgeting, την ανάλυση κινδύνου, την ανάλυση κερδοφορίας καθώς και το reporting για όλες αυτές τις διαδικασίες.

Επιπλέον, πολλές εταιρείες που έχουν επιτυχώς αναπτύξει λύσεις Financial Performance Management (FPM), τώρα επιθυμούν να ενοποιήσουν αυτές τις λύσεις με άλλες τεχνολογίες και λογισμικά FPM με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Για να επιτευθεί η μεγιστοποίση της αξίας που αντλείται από την τοποθέτηση των financial analytics στα χέρια του καινούργιου αυτού, πιο διευρυμένου κοινού με μία κοινή πλατφόρμα σχεδιασμού ή και για την περαιτέρω ενοποίηση των Financial Performance Management λύσεων, η Οικονομική Διεύθυνση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τα καινούργια εργαλεία και ικανότητες για ένα μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματικών τμημάτων και λειτουργιών, αλλά και να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητά τους.

Παλιότερες διαδικασίες που είχαν αναπτυχθεί για το μοίρασμα των υπολογιστικών φύλλων και των reviews, ή άλλες’χειροκίνητες’ διαδικασίες μπορεί πλέον να μην είναι επαρκείς. Η ανάπτυξη, λοιπόν, μιας διευρυμένης πρωτοβουλίας με στάνταρ τεχνολογίες και διαδικασίες, που επιτρέπουν την επέκταση των τρέχουσων υλοποιήσεων είναι κρίσιμης σημασίας. Μία πολύ διαδεδομένη προσέγγιση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, θεωρείται πλέον η δημιουργία ενός Finance Center of Excellence (FCOE), το οποίο μπορεί να παρέχει επαναχρησιμοποιήσιμη γνώση, αρχές και βέλτιστες πρακτικές. Παρακάτω θα αναλύσουμε την αξία ενός Finance Center of Excellence, καθώς και το πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες αλλαγές και ανάγκες.

Οικονομική απόδοση σε ένα μεταβαλλόμενο τοπiο
Για να κατανοήσουμε το γιατί είναι λογική και χρήσιμη η δημιουργία ενός FCOE για τις εταιρείες που έχουν μία ολοκληρωμένη λύση Financial Performance Management, ή και για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τις αντίστοιχες λύσεις, είναι σημαντικό να εξετάσουμε το πώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται σήμερα το τοπίο της διαχείρισης της οικονομικής απόδοσης.

Στο παρελθόν, η διαχείριση της οικονομικής απόδοσης, ήταν αποκλειστική ευθύνη του CFO και του οικονομικού τμήματος – με ελάχιστη συμμετοχή άλλων στελεχών ή τμημάτων. Η Οικονομική Διεύθυνση συγκέντρωνε όσο περισσότερα υπολογιστικά φύλλα ήταν δυνατό, αξιοποιούσε στατικά, ιστορικά δεδομένα και συνέτασσε τα εταιρικά σχέδια, τους προϋπολογισμούς και τις προβλέψεις – μερικές φορές σε συνεργασία με το business. Συνήθως, εξέταζαν τα πραγματικά στοιχεία και αποφάσιζαν για την ποσοστιαία αύξηση των εσόδων, των κερδών και των προϊόντων ή για την ποσοστιαία μείωση των δαπανών.

Ωστόσο, αυτή η τακτική δεν αποτελούσε ποτέ την ιδανική προσέγγιση για τη διαχείριση της οικονομικής απόδοσης. Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης οι πιέσεις για μείωση των δαπανών που αντιμετώπισαν οι Οικονομικοί Διευθυντές ήταν άνευ προηγουμένου. Ωστόσο, όπως καταδεικνύουν διάφορες έρευνες, ήδη από το 2010, οι CFOs δηλώνουν ότι η μείωση των δαπανών δεν αποτελεί την πρώτη τους προτεραιότητα. Αντίθετα, βλέπουν ως πιο βασική προτεραιότητα την παροχή πολύτιμης γνώσης -που λόγω του ρόλου τους διαθέτουν- για την χάραξη της εταιρικής στρατηγικής. Σε διάφορες έρευνες οι Οικονομικοί Διευθυντές αναφέρουν ότι ο ρόλος τους ως στρατηγικοί σύμβουλοι είναι πιο διευρυμένος και πιο σημαντικός από ποτέ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην IBM 2010 Global CFO Study, το 70% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση του εταιρικού ρίσκου, στην ανάπτυξη καινοτομίας του επιχειρηματικού μοντέλου και στην επιλογή των βασικών μετρικών που συνδέουν την απόδοση με την εκτέλεση της στρατηγικής. Η πίεση, λοιπόν, που βιώνουν πλέον οι Οικονομικοί Διευθυντές έγκειται στο να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων, ταχυτερων και ακριβέστερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Και όπως έχουμε διδαχτεί τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια οικονομία είναι πλέον απρόβλεπτη, με ουσιαστικά και ξαφνικά σκαμπανεβάσματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες να λάβουν αποφάσεις σε πολύ συντομότερα χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τα τελευταία πενήντα χρόνια του 20ου αιώνα, ανταποκρινόμενες με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Καθώς οι οργανισμοί και οι εταιρείες αναζητούν τους βέλτιστους τρόπους ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, οι λειτουργίες που παλιότερα ήταν αποκλειστική ευθύνη της οικονομικής διεύθυνσης, όπως ο σχεδιασμός, το budgeting, το forecasting κ.ά, έχουν αναγκαστικά μοιραστεί και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης. Και αυτό γιατί η διαχείριση της οικονομικής απόδοσης (financial performance) -με επικεφαλής το οικονομικό τμήμα- έχει καταστεί άκρως στρατηγική για τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Παρόλο που οι αρχικές υλοποιήσεις λύσεων performance management εστίαζαν στο οικονομικό τμήμα, οι σύγχρονες τάσεις έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για περισσότερο διευρυμένη ανάπτυξή τους. Η διαχείριση της απόδοσης (Performance Management) ολοένα και περισσότερο μεταφέρεται από το τμήμα οικονομικών στα υπόλοιπα επιχειρηματικά στελέχη και χρήστες, οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες ευθύνες για οικονομικά θέματα, τα analytics, το planning & budgeting, την ανάλυση κινδύνου, την ανάλυση κερδοφορίας καθώς και το reporting για όλες αυτές τις διαδικασίες.

Επιπλέον, πολλές εταιρείες που έχουν επιτυχώς αναπτύξει λύσεις Financial Performance Management (FPM), τώρα επιθυμούν να ενοποιήσουν αυτές τις λύσεις με άλλες τεχνολογίες και λογισμικά FPM με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Για να επιτευθεί η μεγιστοποίση της αξίας που αντλείται από την τοποθέτηση των financial analytics στα χέρια του καινούργιου αυτού, πιο διευρυμένου κοινού με μία κοινή πλατφόρμα σχεδιασμού ή και για την περαιτέρω ενοποίηση των Financial Performance Management λύσεων, η Οικονομική Διεύθυνση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τα καινούργια εργαλεία και ικανότητες για ένα μεγαλύτερο αριθμό επιχειρηματικών τμημάτων και λειτουργιών, αλλά και να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητά τους.

Παλιότερες διαδικασίες που είχαν αναπτυχθεί για το μοίρασμα των υπολογιστικών φύλλων και των reviews, ή άλλες’χειροκίνητες’ διαδικασίες μπορεί πλέον να μην είναι επαρκείς. Η ανάπτυξη, λοιπόν, μιας διευρυμένης πρωτοβουλίας με στάνταρ τεχνολογίες και διαδικασίες, που επιτρέπουν την επέκταση των τρέχουσων υλοποιήσεων είναι κρίσιμης σημασίας. Μία πολύ διαδεδομένη προσέγγιση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, θεωρείται πλέον η δημιουργία ενός Finance Center of Excellence (FCOE), το οποίο μπορεί να παρέχει επαναχρησιμοποιήσιμη γνώση, αρχές και βέλτιστες πρακτικές. Παρακάτω θα αναλύσουμε την αξία ενός Finance Center of Excellence, καθώς και το πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες αλλαγές και ανάγκες.

Οικονομική απόδοση σε ένα μεταβαλλόμενο τοπiο
Για να κατανοήσουμε το γιατί είναι λογική και χρήσιμη η δημιουργία ενός FCOE για τις εταιρείες που έχουν μία ολοκληρωμένη λύση Financial Performance Management, ή και για κάθε εταιρεία που επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τις αντίστοιχες λύσεις, είναι σημαντικό να εξετάσουμε το πώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται σήμερα το τοπίο της διαχείρισης της οικονομικής απόδοσης.

Στο παρελθόν, η διαχείριση της οικονομικής απόδοσης, ήταν αποκλειστική ευθύνη του CFO και του οικονομικού τμήματος – με ελάχιστη συμμετοχή άλλων στελεχών ή τμημάτων. Η Οικονομική Διεύθυνση συγκέντρωνε όσο περισσότερα υπολογιστικά φύλλα ήταν δυνατό, αξιοποιούσε στατικά, ιστορικά δεδομένα και συνέτασσε τα εταιρικά σχέδια, τους προϋπολογισμούς και τις προβλέψεις – μερικές φορές σε συνεργασία με το business. Συνήθως, εξέταζαν τα πραγματικά στοιχεία και αποφάσιζαν για την ποσοστιαία αύξηση των εσόδων, των κερδών και των προϊόντων ή για την ποσοστιαία μείωση των δαπανών.

Ωστόσο, αυτή η τακτική δεν αποτελούσε ποτέ την ιδανική προσέγγιση για τη διαχείριση της οικονομικής απόδοσης. Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης οι πιέσεις για μείωση των δαπανών που αντιμετώπισαν οι Οικονομικοί Διευθυντές ήταν άνευ προηγουμένου. Ωστόσο, όπως καταδεικνύουν διάφορες έρευνες, ήδη από το 2010, οι CFOs δηλώνουν ότι η μείωση των δαπανών δεν αποτελεί την πρώτη τους προτεραιότητα. Αντίθετα, βλέπουν ως πιο βασική προτεραιότητα την παροχή πολύτιμης γνώσης -που λόγω του ρόλου τους διαθέτουν- για την χάραξη της εταιρικής στρατηγικής. Σε διάφορες έρευνες οι Οικονομικοί Διευθυντές αναφέρουν ότι ο ρόλος τους ως στρατηγικοί σύμβουλοι είναι πιο διευρυμένος και πιο σημαντικός από ποτέ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην IBM 2010 Global CFO Study, το 70% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση του εταιρικού ρίσκου, στην ανάπτυξη καινοτομίας του επιχειρηματικού μοντέλου και στην επιλογή των βασικών μετρικών που συνδέουν την απόδοση με την εκτέλεση της στρατηγικής. Η πίεση, λοιπόν, που βιώνουν πλέον οι Οικονομικοί Διευθυντές έγκειται στο να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων, ταχυτερων και ακριβέστερων επιχειρηματικών αποφάσεων. Και όπως έχουμε διδαχτεί τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια οικονομία είναι πλέον απρόβλεπτη, με ουσιαστικά και ξαφνικά σκαμπανεβάσματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες να λάβουν αποφάσεις σε πολύ συντομότερα χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τα τελευταία πενήντα χρόνια του 20ου αιώνα, ανταποκρινόμενες με ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.


Ορiζοντας το Finance Center of Excellence
Καθώς πλέον οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι το Financial Performance Management είναι περισσότερο από ένα εργαλείο, έχουν αρχίσει να επενδύουν πόρους για να βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης και να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για να αξιοποιηθεί το FPM ως στρατηγικό κεφάλαιο, πολλές εταιρείες συνενώνουν προσωπικό του ΙΤ και χρήστες του FPM σε συντονισμένες ομάδες. Αυτές οι καινούργιες οργανωτικές δομές φέρνουν μαζί ανθρώπους -με διαπλεκόμενες αρχές, περιοχές γνώσεων και εμπειρίες- με καλά καθορισμένες διαδικασίες, πρότυπα και τεχνολογία.

Ο στόχος είναι η επίτευξη καλύτερης επιχειρηματικής απόδοτικότητας στα θεμέλια αξιόπιστων πληροφοριών και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την εταιρεία.

Αυτές οι ομάδες σχηματίζουν τη βάση για ένα Finance Center of Excellence, καθώς, για να παραφράσουμε τους πολλαπλούς ορισμούς που υπάρχουν, ένα center of excellence είναι μία ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών σε συγκεκριμένες περιοχές εστίασης και για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη περιοχή εστίασης εδώ είναι τα οικονομικά.

Τα οφέλη του Finance Center of Excellence
Το Finance Center of Excellence μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να καθορίσει τη γνώση, τα standards και τους πόρους αυτούς που μπορούν να αποκομίσουν τη μέγιστη αξία από τις λύσεις και τις τεχνολογίες διαχείρισης οικονομικής απόδοσης που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Ένα FCOE είναι απαραίτητο για τη στρατηγική ανάπτυξη τεχνολογιών Financial Performance Management καθώς:

 • Μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα, τη χρήση και την ποιότητα του FPM στο σύνολο της επιχείρησης
 • Ενισχύει την υιοθέτηση των λύσεων από τους τελικούς χρήστες, βελτιστοποιώντας την ενοποίηση με τις καθημερινές ροές εργασίας
 • Ενθαρρύνει την ευθυγράμμιση ανάμεσα στο ΙΤ, την οικονομική διεύθυνση και άλλα τμήματα της επιχείρησης
 • Ενισχύει την κατανόηση της απόδοσης με οικονομικούς όρους (το Financial IQ)
 • Μειώνει τα γενικά έξοδα της εταιρείας που σχετίζονται με τη χρήση και τη διατήρηση της συνέπειας του προϋπολογισμού, του σχεδιασμού και των προβλέψεων
 • Αυξάνει την επιτυχία των λύσεων και των τεχνολογιών Financial Performance Management, βοηθώντας τες να παρέχουν μεγαλύτερη αξία με μικρότερο κόστος και σε λιγότερο χρόνο
 • Βοηθάει την εταιρεία να βασίζει τις στρατηγικές της πάνω σε επιχειρηματικές προτεραιότητες για μεγιστοποίηση του ROI και προστιθέμενη αξία
 • Βελτιώνει την επιχειρηματική ευελιξία και τη διαχείριση της τεχνολογίας, που τελικά οδηγεί στην επιχειρηματική αποδοτικότητα.

Για ένα επιτυχημένο Finance Center of Excellence
Όταν μία εταιρεία ξεκινάει να δημιουργήσει ένα FCOE – ή στην προσπάθεια επανασχεδιασμού του υπάρχοντος – θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παρακάτω βέλτιστες πρακτικές ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη επιτυχία και αποδοτικότητα:

 • Διασφαλίστε ότι όλα τα συστατικά της λύσης Financial Performance Management είναι καλά καταγεγραμμένα και περιλαμβάνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, σενάρια δοκιμών και αποτελεσμάτων, τα σημεία ενοποίησης και τις παραμέτρους διαμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερο το Finance Center of Excellence να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εταιρείας.
 • Αναπτύξτε μία μεθοδολογία υποστήριξης και κάντε το FCOE το «φύλακα» αυτής της μεθοδολογίας
 • Δημιουργήστε κανόνες τόσο για τη διαρκή υποστήριξη, όσο και για τις βελτιώσεις. Πόσα από αυτά θα χειρίζεται το FCOE;
 • Ορίστε έναν business owner ο οποίος θα έχει την εξουσιοδότηση να προβαίνει σε αλλαγές και βελτιώσεις
 • Μην επιτρέπετε στο FCOE να προβαίνει σε αλλαγές στη λύση Financial Performance Management χωρίς ROI ή τεκμηριωμένο business case, αλλά και τη σύμφωνη γνώμη του επιχειρηματικού σπόνσορα
 • Προμηθεύστε το FCOE με ένα κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση των αιτημάτων, τον εντοπισμό του επιπέδου υπηρεσιών και την αναφορά αποτελεσμάτων.
 • Διασφαλίστε ότι το Finance Center of Excellence διαθέτει τουλάχιστον έναν επαγγελματία project manager.

Θα πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι επενδύσεις σε λύσεις Financial Performance Management, είναι περισσότερο πολύτιμες αν συνδέονται με την επιχειρηματική στρατηγική. Ένα Finance Center of Excellence αποτελεί τον κρίσιμο σύνδεσμο ανάμεσα στις επιχειρηματικές και οικονομικές ανάγκες και την αξιοποιήσιμη πληροφορία.

Το FCOE είναι εκεί όπου θα επιτευχθεί η ομοφωνία και η λήψη αποφάσεων για συχνά ανταγωνιζόμενες προτεραιότητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το FCOE βοηθάει την εταιρεία να καθορίσει την τακτική της στο Financial Performance Management καθώς εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου, διασφαλίζοντας την κατάλληλη ευθυγράμμιση με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και δημιουργώντας μία κοινή γλώσσα για τη συνεργασία ανάμεσα στην Οικονομική Διεύθυνση, το IT και το business.

CFO Agenda (T. 026)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778