CFO Agenda - Chris Hodge: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και αξιοπιστία

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Corporate finance

Chris Hodge: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και αξιοπιστία

23 Μαΐου 2013 | 10:28 Γράφει η Ελενα  Ερ΅είδου Topics: Corporate Governance,Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Chris Hodge

Ο Chris Hodge, Chairman - European Corporate Governance Codes Network, Director Corporate Governance - Financial Reporting Council UK και Β’ Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) μίλησε στο CFO Agenda για τα οφέλη αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που υιοθετούν αυτοβούλως τον «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης».

CFO Agenda: Με ποιο τρόπο, ο Ελληνικός Κώδικας & οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ενδυναμώσει τους μετόχους και τις εταιρείες στην Ελλάδα και παγκοσμίως;
Chris Hodge:
Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στον τρόπο που διοικούνται και ελέγχονται οι επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που λειτουργούν σωστά και διοικούνται βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, και αποτελεσματικού management έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν επιτυχημένες, συγκριτικά με εκείνες που δεν διαθέτουν αυτά τα στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς, οι επενδυτές μετά δυσκολίας θα τοποθετήσουν τα χρήματα τους σε κακές εταιρείες με αδύναμη διοίκηση.

Σε μικρές αγορές που απαρτίζονται μόνο από εγχώριους επενδυτές, μπορεί κάποτε οι επενδυτές των αγορών αυτών να γνώριζαν τα περισσότερα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων η αξιολόγηση θα στηρίζονταν στο πόσο αποτελεσματικό ήταν το ΔΣ με βάση τη φήμη διευθυντικών στελεχών. Οι επενδυτές, όμως που απευθύνονται σε μεγάλες, παγκόσμιες αγορές – και ειδικότερα οι επενδυτές από άλλες χώρες που στερούνται της γνώσης της τοπικής αγοράς –χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση για την αξιολόγηση των εταιρειών. Και, εδώ εισέρχεται ο ρόλος του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.

Όταν οι εταιρείες δημοσιοποιούν στοιχεία  για το αν έχουν ή όχι εφαρμόσει αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, παρέχουν τη δυνατότητα  στους επενδυτές να αξιολογήσουν τα δυνατά σημεία στον τρόπο διακυβέρνησής τους, που αντανακλάται στη συνέχεια στις  επενδυτικές τους επιλογές.

Πιστεύετε στο μοντέλο του “ενός μεγέθους στο οποίο χωράνε όλοι”; Εάν, όχι, τότε ποια είναι η αξία του εθνικού κώδικα;
Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα κοινό μοντέλο που θα εφαρμόζεται για όλες τις εταιρείες σε όλες τις χώρες, καθώς υφίστανται πολύ μεγάλες διαφορές στις δομές της νομοθεσίας, της ιδιοκτησίας, και ούτω καθεξής, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία ενός συνόλου κανόνων που θα φέρει αποτέλεσμα.

Υπάρχουν ορισμένες καθιερωμένες γενικές αρχές στην εταιρική διακυβέρνηση, όπως αυτές που έχουν σχεδιαστεί από τον ΟΟΣΑ οι οποίες δίνουν ένα επαρκές σημείο εκκίνησης. Αλλά, ο κάθε κώδικας χρειάζεται να σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι κατάλληλος για την αγορά που θα εφαρμοσθεί.  Μέσα σε μια χώρα, πιστεύω ότι πρέπει, ει δυνατόν να έχουμε έναν ενιαίο κώδικα, τουλάχιστον για τις εισηγμένες εταιρείες. Οι επενδυτές, το προτιμούν αυτό γιατί, όπως είπα, αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουν εταιρείες κατά τα κοινά πρότυπα. Προσθέτως, ενισχύει τη συνολική αξιοπιστία της αγοράς, ως προς τους ξένους επενδυτές.

Φυσικά, υπάρχουν πολλές διαφορές από εταιρεία σε εταιρεία σε κάθε αγορά, αλλά οι κώδικες  είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να καλύψουν τις διαφορές αυτές. Για παράδειγμα, πολλοί κώδικες, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα συστήνουν διαφορετικά πρότυπα για τις μικρότερες εισηγμένες εταιρείες σε ορισμένα θέματα.

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κώδικα που το χαρακτηριστικό του να είναι η αντικειμενικότητα;
Όπως έχω πει, ο κάθε κώδικας είναι σημαντικό να είναι έτσι γραμμένος ώστε να έχει τη δυνατότητα να συμβαδίζει με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς. Αυτό απαιτεί επαρκή γνώση του εθνικού δικαίου και της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Απαιτεί επίσης αντικειμενική μαρτυρία ως προς το που υπάρχει χώρος για βελτίωση, και διαβούλευση με τις εταιρείες και τους επενδυτές, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρυσή τομή των συμφερόντων τους. Το νέο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι σε θέση να πετύχει όλα αυτά τα πράγματα. 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε κατασκευάσει έναν άριστο και αντικειμενικό κώδικα, πώς μπορούμε να το παρακολουθούμε και πώς θα διασφαλίσουμε ότι ο κώδικας αυτός εφαρμόζεται σε όφελος της διαφάνειας και των μετόχων;
Θα πρέπει να υπάρχει κάποια επίβλεψη της εφαρμογής των πρακτικών του Κώδικα στις επιχειρήσεις, ώστε να παρακολουθείται η συμμόρφωση των επιχειρήσεων, αλλά και να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται τυχόν συνέπειες που είναι στις επιδιώξεις του Κώδικα. Στις χώρες της ΕΕ υπάρχουν διαφορετικά συστήματα για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο εφαρμόζεται ο εθνικός κώδικας.

Σε ορισμένες χώρες αυτό γίνεται από το Χρηματιστήριο Αξιών ή τις ρυθμιστικές αρχές ενώ, σε κάποιες άλλες περιλαμβανομένης και της Ελλάδας –ένας νέος φορέας έχει συγκροτηθεί, το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης- φέρνοντας σε επαφή τους συμμετέχοντες στην αγορά και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να παρακολουθούν και να επικαιροποιούν τον Κώδικα. Ο ακριβής σχεδιασμός δεν είναι τόσο σημαντικός όσο είναι το να εξασφαλιστεί ότι ο φορέας παρακολούθησης είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση προκάλεσε την ανάγκη για περισσότερη ρύθμιση και εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθεί μία νέα κατάρρευση. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι σχεδόν οδεύουμε προς το άλλο άκρο. Δεν πιστεύετε ότι είμαστε υπέρ του δέοντος προσηλωμένοι στη δημιουργία νέων κανόνων και αξίων οι οποίοι όμως δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη βάση του; Μιλάω για το φαινόμενο της υπέρ-ρύθμισης.
Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος της υπερβολικής ρύθμισης. Θα ήταν ιδιαίτερα επιβλαβές, όταν με τις σημερινές συνθήκες πρέπει να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες και να ωθήσουμε την ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, άνευ της ύπαρξης ορισμένων κανόνων και χωρίς διαφάνεια σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών, οι ίδιες οι εταιρείες θα έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα προβλήματα στο να προσελκύσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

Δεν είναι εύκολο να βρεθεί η χρυσή τομή. Νομίζω, παρά ταύτα, ότι είναι σημαντικό κατά την εξέταση μίας νέας ρύθμισης να δούμε όχι μόνο το δυνητικό αντίκτυπο της συγκεκριμένης ρύθμισης αλλά, και το σωρευτικό αποτέλεσμα όλων των κανονισμών που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Γνώμη μου είναι ότι η σωστή ισορροπία επιτυγχάνεται όταν ο νόμος καθορίζει τις ελάχιστες αποδεκτές απαιτήσεις – τα πράγματα αυτά που όλες οι εταιρείες οφείλουν να πράξουν – και ο Κώδικας προσφέρει την αναγκαία ευελιξία για να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις τις καλύτερες πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να επιδιώκουν.

Φυσικά, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς ποιες πρέπει είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις. Και, η ισορροπία είναι διαφορετική για κάθε τομέα, όπως αυτός των  τραπεζών που ενέχει  υψηλό συστημικό κίνδυνο, του οποίο τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία στο σύνολο τους, και όχι μόνο τις επιπτώσεις στους μετόχους, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους.

Εν μέσω ύφεσης και προφανώς ασθενικής ανάπτυξης εντός ΕΕ το 2013 και 2014, είναι δυνατόν να δαπανούν κονδύλια οι εταιρείες για την εναρμόνιση τους με νέους κανόνες και κώδικες;
Θα πρέπει να βλέπουμε τα πλεονεκτήματα, όχι μόνο το κόστος συμμόρφωσης. Αν, η καλή εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιδόσεων και στον καλύτερο έλεγχο και να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, τότε πρόκειται για χρήματα που δαπανώνται ορθά. Για ορισμένες εταιρείες μπορεί να υπάρχει κόστος που συνδέεται με την εφαρμογή ορισμένων καλών πρακτικών του Ελληνικού Κώδικα.

Αλλά, όπως έχω ήδη πει, το πλεονέκτημα της προσέγγισης «συμμόρφωση ή εξήγηση» είναι ότι επιτρέπει στις εταιρείες να εκτιμήσουν και να αποφασίσουν αν, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, τα οφέλη υπερκαλύπτουν το κόστος και αν όχι, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να χρησιμοποιήσουν αποδοτικότερους τρόπους για να αποδείξουν ότι έχουν μία χρηστή εταιρική διακυβέρνηση.

CFO Agenda (T. 025)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778