CFO Agenda - Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη ταλέντου στην οικονομική διεύθυνση

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Human capital

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξη ταλέντου στην οικονομική διεύθυνση

25 Απριλίου 2016 | 13:41 Γράφει ο Σπύρος  Ξένος Topics: Management

Σπύρος Ξένος

Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς και γίνεται όλο και πιο περίπλοκο γενικότερα - και ειδικότερα στην Ελλάδα - λόγω της οικονομικής κρίσης, όπου η ύφεση διανύει το όγδοο συνεχόμενο έτος.

Δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε οι επαγγελματίες του finance - όπως οι αλλαγές των συστημάτων και διαδικασιών και η ανάγκη να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης - πέρα από τεχνικές δεξιότητες, τα soft skills αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, ανεξάρτητα από τον τομέα του finance στον οποίο εργαζόμαστε. Ο CFO πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη ταλέντου στην οικονομική διεύθυνση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Για να μπορέσει ο CFO να πετύχει τον στόχο αυτό, θα πρέπει αρχικά ο ίδιος να είναι role model για την ομάδα του. Να κάνει δηλαδή αυτό που λέμε "walk the talk"...

Η σωστή διαχείριση του προσωπικού ξεκινάει από το στάδιο του recruiting, όπου κάποια από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στην διάρκεια μιας διαδικασίας επιλογής είναι:

1. Έχει ο υποψήφιος/υποψήφια της απαραίτητες τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την θέση;
2. Ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας;
3. Επικοινωνεί αποτελεσματικά;
4. Έχει προηγούμενη εμπειρία;

"ADAPTABILITY TO CHANGE"
Παρόλα αυτά τα παραπάνω προσόντα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, επομένως η διαδικασία πρόσληψης δεν θα πρέπει να αρκείται στην εξέταση των παραπάνω μόνο, αλλά να προχωρά ένα βήμα παρακάτω. Ένα από τα πιο σημαντικά προσόντα που θα πρέπει να διερευνηθούν είναι η ικανότητα του υποψηφίου/υποψήφιας να προσαρμόζεται στις αλλαγές - δηλαδή το “adaptability to change”! Ο λόγος είναι ότι οι δομές των επιχειρήσεων αλλάζουν όλο και πιο συχνά για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς. ’ρα αλλάζουν οι διαδικασίες, τα συστήματα και η τεχνολογία. Συνεπώς τα άτομα που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν είναι και δύσκολο να αναπτυχθούν, αφού οι προκλήσεις είναι συνεχείς.

Μετά την πρόσληψη είναι σημαντικό να συνεχίσει η επιχείρηση στην αναγνώριση των ταλέντων ώστε να επενδύσει κατάλληλα. Ο CFO λοιπόν πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί σωστά το προσωπικό του. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να έχει διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πρέπει να είναι έτσι δομημένη ώστε να βασίζεται στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον ειλικρινή διάλογο. Επίσης, πρέπει να είναι αξιόπιστη και αποδεκτή γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει ένα εργαλείο για την ανάπτυξη του εργαζόμενου.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία συμφωνούνται από κοινού στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, εντοπίζονται οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες και καταρτίζεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ώστε να μπορέσει ο εργαζόμενος να αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρίες ώστε να κάνει το επόμενο βήμα. Το τελευταίο στάδιο είναι η ετήσια αξιολόγηση/συζήτηση όπου θα εντοπίσει εάν υπάρχει πρόοδος και εξέλιξη του εργαζόμενου γιατί όπως είπε και ο Oliver Cromwell “he who stops being better, stops being good”. Είναι προφανές ότι εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία o CFO θα μπορέσει να εντοπίσει και τα ταλέντα του τμήματος ώστε να τα διαχειριστεί ανάλογα για την καλύτερη ανάπτυξή τους. Μερικές από τις πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάπτυξη ταλέντου είναι:

  • Συμμετοχή σε συναντήσεις για εμπορικά θέματα, για την καλύτερη κατανόηση αυτών των θεμάτων με στόχο να αποκτηθεί γνώση της αγοράς. Είναι κοινή παραδοχή ότι για να έχει added value ο οικονομικός του μέλλοντος πρέπει να γίνει πιο εμπορικός.
  • Συμμετοχή σε project teams που πρέπει να εφαρμόσουν αλλαγές ή καινούργιες πρακτικές σε θέματα εμπορικά ή τεχνολογίας, έτσι ώστε να αναπτύξει ικανότητες επικοινωνίας και relationship management με όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.
  • Ανάθεση οικονομικών αναλύσεων συγκεκριμένων εμπορικών θεμάτων ή στρατηγικών της επιχείρησης και παρουσίαση σε senior ακροατήριο για καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής - ώστε να δρα από νωρίς σαν business partner.
  • Εφαρμογή στην πράξη του job rotation για την απόκτηση γνώσης της ευρύτερης εικόνας.
  • Τέλος, αφού τα θέματα του compliance και risk management είναι πλέον από τα πιο σημαντικά, πρέπει να εφαρμοστεί ένα ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Μέχρι τώρα περιέγραψα πρακτικές που πρέπει ο CFO να εφαρμόσει για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη ταλέντου στην ομάδα του. Κατά την άποψη μου όμως ο σημαντικότερος παράγοντας που διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να πετύχει τον στόχο αυτό ο CFO, είναι οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ίδιο και τα άτομα της ομάδας του: πρέπει να εμπιστευτεί τους ανθρώπους του αλλά και να κερδίσει τη δική τους εμπιστοσύνη, γεγονός που θα επιτρέψει να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες και να εξελιχθούν. Μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης ενισχύει την δέσμευση των εργαζομένων και αυτό διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η διάθεση εξέλιξης και δημιουργικής συνεργασίας έτσι ώστε να διευκολύνει την επίτευξη τον στόχων προς όφελος όλης της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη μιας σχέσης εμπιστοσύνης είναι τα ακόλουθα:

  • Η εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων της ομάδας διευκολύνει την διακίνηση ιδεών γιατί δεν υπάρχει ο φόβος ότι κάποιος μπορεί να οικειοποιήσει την ιδέα άλλου ώστε να θέσει την θέση του και επιρροή του σε κίνδυνο.
  • Ενθάρρυνση των ατόμων της ομάδας να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για προβλήματα και ιδέες αφού μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης δεν θα φοβούνται την αποτυχία.
  • Ακόμη, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη μειώνεται η γραφειοκρατία γιατί δεν χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες να προστατεύσουν την επιχείρηση - γεγονός που θα οδηγήσει σε μειώσεις κόστους.

Είναι σίγουρο ότι το μέλλον εγκυμονεί πολλές προκλήσεις και κινδύνους για τον CFO και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του αλλά μέσα από ομαδική συνεργασία. Καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι “None of us is as smart as all of us».

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778