CFO Agenda - Συμβουλευτικές εταιρείες: Οι νέες υπηρεσίες που τίθενται στην υπηρεσία του CFO

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Human capital

Συμβουλευτικές εταιρείες: Οι νέες υπηρεσίες που τίθενται στην υπηρεσία του CFO

24 Απριλίου 2013 | 09:39 Γράφει η Ειρήνη  Γκίνη Topics: Services

Οι συμβουλευτικές εταιρείες εξελίσσονται και διευρύνουν τα πεδία δραστηριοποίησής τους, σε τομείς όπως αξιολόγηση κινδύνων (risk assessment), στρατηγική, operations, προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες των Οικονομικών Διευθυντών.

Ταυτόχρονα, όπως καταδεικνύουν οι έρευνες* που έχουν διενεργηθεί σε μεγάλες αγορές, όπως αυτήs τη Μ. Βρετανίας, παρότι το κόστος παροχής υπηρεσιών και η οικονομικά αποδοτική συνεργασία αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την ευόδωση της συνεργασίας μεταξύ εταιρείας και εξωτερικού συμβούλου, είναι πιο σημαντικό για τον Οικονομικό Διευθυντή να εστιάζει περισσότερο στην προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, αντί να εξετάζει την κάθε δυνητική συνεργασία αποκλειστικά σε όρους κόστους.

Το CFO agenda διερευνά το τι ζητούν οι έλληνες Οικονομικοί Διευθυντές από τις συμβουλευτικές εταιρείες σήμερα. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι Μαρία Θεοδουλίδου, Finance Manager Controlling & Planning του ομίλου Fourlis, Δημήτρης Μάλαμος, Group CFO του ομίλου Πλαστικά Θράκης, Νικόλαος Τσάκαλης,Finance Director South East Europe της UCB, ο Βαγγέλης Φάκος, Managing Partner της ASnetwork και ο Θεόκριτος Χατζίρης, Finance Manager της εταιρείας Χρυσός Οδηγός.
 
(Συμβουλευτικό) Πεδίο Δόξης Λαμπρό
Οι συμβουλευτικές εταιρείες παρέχουν κατεξοχήν υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα φορολογίας, νομοθεσίας και ελέγχου. Καθώς όμως οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων διευρύνονται, σε ποια άλλα πεδία χρειάζεται υποιστήριξη ο Οικονομικός Διευθυντής;
Μαρία Θεοδουλίδου:
Ο Οικονομικός Διευθυντής χρειάζεται υποστήριξη σε θέματα αναδιοργανώσεων διαδικασιών/ λειτουργιών, βελτίωσης απόδοσης, καθορισμού και χρήσης KPIs, καθορισμού benchmarks, κεντρικοποίησης υπηρεσιών, τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, εταιρικής διακυβέρνησης, επιλογής λογιστικών πολιτικών κλπ.

Δημήτρης Μάλαμος: Η διαρκής ενημέρωση των εξελίξεων σε θέματα φορολογικού , νομικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος είναι μεν αναγκαίο εργαλείο για την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνο εκεί και να αποτελέσει τον αυτοσκοπό του ρόλου οιασδήποτε συμβουλευτικής επιχείρησης. Η απλή συμμόρφωση στις ρυθμίσεις για εργασιακή,  φορολογική κλπ  συμπεριφορά, καθώς και για θέματα ελεγκτικών διαδικασιών, δεν είναι επαρκής.

Ιδίως στην παρούσα οικονομική συγκυρία και εν μέσω διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, ο  τρόπος δράσης της επιχείρησης αποκτά πρωτεύουσα σημασία στη διαμόρφωση των οικονομικών συσχετισμών σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο ανταγωνισμού και παγκοσμιοποίησης. Υπό το παραπάνω πρίσμα ο έλληνας Οικονομικός Διευθυντής σαφώς χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη σε θέματα στρατηγικής, η οποία κρίνεται μείζονος σημασίας και, ιδίως στην άμεση και ει δυνατόν προδραστική ανταπόκριση της επιχείρησης στις νέες απαιτήσεις και  στην ορθολογική αξιοποίηση της προϋπάρχουσας ικανότητας και της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.

Επίσης, στην τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης, όχι απλά με την μορφή μίας εξαγωγικής δραστηριότητας, αλλά με προχωρημένες μορφές διεθνοποίησης, στην προώθηση ενός μοντέλου ανοιχτής καινοτομίας (όχι απλά με οδηγό την έρευνα και την ανάπτυξη) αλλά με άντληση, πρόσκτηση, προσαρμογή και διάδοση ιδεών, τεχνογνωσίας, πόρων από τη διεθνή αγορά και την ελληνική πραγματικότητα.

Νικόλαος Τσάκαλης: Οι διαρκείς μεταβολές και πολλές φορές ακραίες εξελίξεις καθιστούν σχεδόν μονόδρομο τη στροφή της εταιρείας σε άντληση πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά  φορολογικά, νομικά, ελεγκτικά και οτιδήποτε αφορά κανονιστικές ή ρυθμιστικές αρχές. Η συνεργασία της εταιρείας με τους συμβούλους μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω.

Θέματα όπως βελτιστοποίηση (και όχι απαραίτητα εξοικονόμηση) πόρων, αναδιάρθρωση διαδικασιών και δομών, αναζήτηση και εκμετάλλευση συνεργειών, διερεύνηση νέων αγορών και αναγκών, είναι τομείς όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος συνεργασίας. Στο σκοπό δηλαδή της συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται πλέον τόσο κομμάτια στρατηγικής όσο και τακτικών πλάνων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης κατανόηση του οράματος και της στρατηγικής που η εταιρεία έχει θέσει. Ο σύμβουλος θα πρέπει να «γευτεί» το άρωμα και τη φιλοσοφία της εταιρείας, να καταλάβει τις αρχές, τις αξίες και τον προορισμό της.

Θεόκριτος Χατζίρης: Ο Οικονομικός Διευθυντής σίγουρα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη σε θέματα στρατηγικής όπως επέκταση σε νέες αγορές, νέα προϊόντα, αξιολόγηση επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, ο Οικονομικός Διευθυντής συμβάλλει δυναμικά στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της εταιρείας.Υποστήριξη επίσης χρειάζεται σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, όχι μόνο χρηματοοικονομικών αλλά και εταιρικών.

Οι επικείμενοι κίνδυνοι σε πολιτικό, οικονομικό, και κοινωνικό επίπεδο έχουν άμεση επίπτωση στην πορεία της εταιρείας και θα πρέπει ο Οικονομικός Διευθυντής να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για το χειρισμό τους. Η βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων είναι ακόμη ένας τομέας που πιστεύω ότι χρειάζεται υποστήριξη η οικονομική διεύθυνση.

Η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη μηχανοργάνωση/πληροφόρηση είναι προαπαιτούμενος παράγοντας ώστε η Διοίκηση να μπορεί να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις. Τομείς επίσης στους οποίους μπορεί να βοηθήσει ο σύμβουλος είναι τα σχετικά καινούρια θέματα στην Ελλάδα όπως το transfer pricing ή το saas (software as a service).

Ταυτόχρονα, όπως καταδεικνύουν οι έρευνες* που έχουν διενεργηθεί σε μεγάλες αγορές, όπως αυτήs τη Μ. Βρετανίας, παρότι το κόστος παροχής υπηρεσιών και η οικονομικά αποδοτική συνεργασία αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την ευόδωση της συνεργασίας μεταξύ εταιρείας και εξωτερικού συμβούλου, είναι πιο σημαντικό για τον Οικονομικό Διευθυντή να εστιάζει περισσότερο στην προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, αντί να εξετάζει την κάθε δυνητική συνεργασία αποκλειστικά σε όρους κόστους.

Το CFO agenda διερευνά το τι ζητούν οι έλληνες Οικονομικοί Διευθυντές από τις συμβουλευτικές εταιρείες σήμερα. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι Μαρία Θεοδουλίδου, Finance Manager Controlling & Planning του ομίλου Fourlis, Δημήτρης Μάλαμος, Group CFO του ομίλου Πλαστικά Θράκης, Νικόλαος Τσάκαλης,Finance Director South East Europe της UCB, ο Βαγγέλης Φάκος, Managing Partner της ASnetwork και ο Θεόκριτος Χατζίρης, Finance Manager της εταιρείας Χρυσός Οδηγός.
 
(Συμβουλευτικό) Πεδίο Δόξης Λαμπρό
Οι συμβουλευτικές εταιρείες παρέχουν κατεξοχήν υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα φορολογίας, νομοθεσίας και ελέγχου. Καθώς όμως οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων διευρύνονται, σε ποια άλλα πεδία χρειάζεται υποιστήριξη ο Οικονομικός Διευθυντής;
Μαρία Θεοδουλίδου:
Ο Οικονομικός Διευθυντής χρειάζεται υποστήριξη σε θέματα αναδιοργανώσεων διαδικασιών/ λειτουργιών, βελτίωσης απόδοσης, καθορισμού και χρήσης KPIs, καθορισμού benchmarks, κεντρικοποίησης υπηρεσιών, τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, εταιρικής διακυβέρνησης, επιλογής λογιστικών πολιτικών κλπ.

Δημήτρης Μάλαμος: Η διαρκής ενημέρωση των εξελίξεων σε θέματα φορολογικού , νομικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος είναι μεν αναγκαίο εργαλείο για την προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνο εκεί και να αποτελέσει τον αυτοσκοπό του ρόλου οιασδήποτε συμβουλευτικής επιχείρησης. Η απλή συμμόρφωση στις ρυθμίσεις για εργασιακή,  φορολογική κλπ  συμπεριφορά, καθώς και για θέματα ελεγκτικών διαδικασιών, δεν είναι επαρκής.

Ιδίως στην παρούσα οικονομική συγκυρία και εν μέσω διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, ο  τρόπος δράσης της επιχείρησης αποκτά πρωτεύουσα σημασία στη διαμόρφωση των οικονομικών συσχετισμών σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο ανταγωνισμού και παγκοσμιοποίησης. Υπό το παραπάνω πρίσμα ο έλληνας Οικονομικός Διευθυντής σαφώς χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη σε θέματα στρατηγικής, η οποία κρίνεται μείζονος σημασίας και, ιδίως στην άμεση και ει δυνατόν προδραστική ανταπόκριση της επιχείρησης στις νέες απαιτήσεις και  στην ορθολογική αξιοποίηση της προϋπάρχουσας ικανότητας και της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.

Επίσης, στην τόνωση της εξωστρέφειας της επιχείρησης, όχι απλά με την μορφή μίας εξαγωγικής δραστηριότητας, αλλά με προχωρημένες μορφές διεθνοποίησης, στην προώθηση ενός μοντέλου ανοιχτής καινοτομίας (όχι απλά με οδηγό την έρευνα και την ανάπτυξη) αλλά με άντληση, πρόσκτηση, προσαρμογή και διάδοση ιδεών, τεχνογνωσίας, πόρων από τη διεθνή αγορά και την ελληνική πραγματικότητα.

Νικόλαος Τσάκαλης: Οι διαρκείς μεταβολές και πολλές φορές ακραίες εξελίξεις καθιστούν σχεδόν μονόδρομο τη στροφή της εταιρείας σε άντληση πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά  φορολογικά, νομικά, ελεγκτικά και οτιδήποτε αφορά κανονιστικές ή ρυθμιστικές αρχές. Η συνεργασία της εταιρείας με τους συμβούλους μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω.

Θέματα όπως βελτιστοποίηση (και όχι απαραίτητα εξοικονόμηση) πόρων, αναδιάρθρωση διαδικασιών και δομών, αναζήτηση και εκμετάλλευση συνεργειών, διερεύνηση νέων αγορών και αναγκών, είναι τομείς όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος συνεργασίας. Στο σκοπό δηλαδή της συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται πλέον τόσο κομμάτια στρατηγικής όσο και τακτικών πλάνων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης κατανόηση του οράματος και της στρατηγικής που η εταιρεία έχει θέσει. Ο σύμβουλος θα πρέπει να «γευτεί» το άρωμα και τη φιλοσοφία της εταιρείας, να καταλάβει τις αρχές, τις αξίες και τον προορισμό της.

Θεόκριτος Χατζίρης: Ο Οικονομικός Διευθυντής σίγουρα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη σε θέματα στρατηγικής όπως επέκταση σε νέες αγορές, νέα προϊόντα, αξιολόγηση επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, ο Οικονομικός Διευθυντής συμβάλλει δυναμικά στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της εταιρείας.Υποστήριξη επίσης χρειάζεται σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, όχι μόνο χρηματοοικονομικών αλλά και εταιρικών.

Οι επικείμενοι κίνδυνοι σε πολιτικό, οικονομικό, και κοινωνικό επίπεδο έχουν άμεση επίπτωση στην πορεία της εταιρείας και θα πρέπει ο Οικονομικός Διευθυντής να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για το χειρισμό τους. Η βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων είναι ακόμη ένας τομέας που πιστεύω ότι χρειάζεται υποστήριξη η οικονομική διεύθυνση.

Η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη μηχανοργάνωση/πληροφόρηση είναι προαπαιτούμενος παράγοντας ώστε η Διοίκηση να μπορεί να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις. Τομείς επίσης στους οποίους μπορεί να βοηθήσει ο σύμβουλος είναι τα σχετικά καινούρια θέματα στην Ελλάδα όπως το transfer pricing ή το saas (software as a service).


Συν Αθηνά και χείρα κίνει
Η συνεργασία με μια συμβουλευτική εταιρεία αποτελεί στρατηγική επιλογή για μια επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά θέματα, ποια είναι τα σημεία που διασφαλίζουν την αγαστή συνεργασία μεταξύ εξωτερικού συνεργάτη και οικονομικής διεύθυνσης;
Μαρία Θεοδουλίδου:
Η Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο χρειάζεται να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να γνωρίζει ακριβώς την ανάγκη που την οδηγεί να ζητήσει τις υπηρεσίες αυτές. Η Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να έχει εκτιμήσει το τελικό αποτέλεσμα/ παραδοτέο που αναμένει από τον Σύμβουλο (μορφή, είδος, περιεχόμενο).

Η Οικονομική Διεύθυνση πρέπει να έχει συντάξει σύντομο RFP που να περιγράφει το σκοπό και το αντικείμενο της εργασίας, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα, τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις για το έργο. Η σύγκριση των προσφορών σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια και οπωσδήποτε να λάβει υπόψη την εμπειρία της εταιρείας και της προτεινόμενης ομάδας έργου, τη μεθοδολογική προσέγγιση για το έργο και τα παραδοτέα και φυσικά την οικονομική προσφορά.

Δημήτρης Μάλαμος: Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών πτυχών μίας επιχείρησης και των οικονομικών τής συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό, λήψη και υλοποίηση  των επιχειρηματικών της αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής. Ο σωστός οικονομικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για τον μελλοντικό προγραμματισμό είτε βραχυπρόθεσμο, είτε μακροπρόθεσμο και την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας, την οποία εξ ορισμού επιδιώκει η διοίκηση μίας επιχείρησης.

Και εδώ βρίσκεται το σημείο αιχμής του ρόλου και της συνεργασίας της συμβουλευτικής επιχείρησης. Κρίσιμα στοιχεία για την ευόδωση της συνεργασίας μεταξύ Οικονομικού Διευθυντή και συμβουλευτικής επιχείρησης, κρίνονται με γνώμονα πάντα το συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης:
α) Να υπάρχει άριστη γνώση των δεδομένων, της θέσης, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης από την συμβουλευτική επιχείρηση.
β) Να γίνει αντιληπτός εκατέρωθεν ο διαρκής χαρακτήρας της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ένα σύνολο αποφάσεων που καθορίζονται άπαξ αλλά για μια διαρκή και μεταβαλλόμενη  δραστηριότητα της επιχείρησης.
γ) Να δοθεί προτεραιότητα στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.
δ) Να υπάρχει  διαρκής προσαρμογή των μεθόδων, διαδικασιών και τεχνικών εφαρμογής των λειτουργιών της διοίκησης στα νέα οικονομικά δεδομένα.
ε) Να καλλιεργηθεί κλίμα κοινής προσέγγισης και αμοιβαίας υποστήριξης των σχεδιασμών μεταξύ οικονομικού διευθυντή και συμβουλευτικής εταιρείας με μοναδικό σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και στόχων της εταιρείας.

Νικόλαος Τσάκαλης: Οι προτεραιότητες του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή έχουν διαμορφωθεί πλέον στο να συμβάλει στη δημιουργία της στρατηγικής, να επιβλέπει την πορεία της (παρεμβαίνοντας όποτε χρειάζεται με διορθωτικές προτάσεις) να είναι υποστηρικτής του κύριου αντικείμενου της εταιρείας (business partner) και να είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις. Όλα αυτά ταυτόχρονα με τον κύριο ρόλο του σαν προστάτης των περιουσιακών στοιχείων (asset guardian) της εταιρείας.

Για να μπορέσει να πραγματώσει το ρόλο αυτό, πρέπει να απελευθερώσει χρόνο και δυνάμεις της εταιρείας από διαδικασίες επαναλαμβανόμενες, ρυθμιζόμενες και διαδικασίες που δεν απαιτούν λήψη απόφασης (ή ακόμα και αν απαιτούν και μπορούν να είναι τυποποιημένες να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας). Σε αυτό το πεδίο κατατάσσονται οι “transactional outsourcing” συνεργάτες όπου το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία, ταχύτητα αντίδρασης και χαμηλό κόστος.

Είναι όμως αυτό το βέλτιστο επίπεδο συνεργασίας; Σαφώς και όχι. Υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο συνεργασίας μεταξύ εταιρειών και συμβούλων με στόχο τη δημιουργία αξίας. Η εταιρεία περιμένει από το σύμβουλο να υποβάλλει προτάσεις. Προτάσεις που προσφέρουν αξία και όχι απαραίτητα οικονομία, προτάσεις που προσδίδουν αξία και δεν είναι εύκολες και πεπατημένες λύσεις. Ιδανικός στόχος είναι η καινοτομία, η δημιουργικότητα, οι ιδέες από το μηδέν. Και εκεί πρέπει να εντοπιστεί η προσπάθεια των συμβούλων, να είναι σε θέση να δώσουν ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας με πλήρη επίγνωση και ευθύνη ότι αποτελούν συνεργάτη και όχι έναν εργολάβο έργου (contractor).

Θεόκριτος Χατζίρης: Το έργο το οποίο θα κληθεί να εκπονήσει η συμβουλευτική εταιρεία θα είναι διττό. Αφενός να βελτιώσει τη λειτουργία της επιχείρησης εντοπίζοντας υπάρχουσες δυσλειτουργίες και προβλήματα και αφετέρου να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση και την αποτελεσματική λειτουργία της. Συνεπώς η επιλογή της κατάλληλης συμβουλευτικής εταιρείας είναι το αρχικό κριτήριο ώστε η συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση και γενικότερα με την επιχείρηση, να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη με ένα λογικό κόστος.

Ο εξωτερικός σύμβουλος πρέπει να έχει βαθιά γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους στόχους της και ταυτόχρονα να κατέχει τις δομές και τις συνθήκες του αντικειμένου στο οποίο καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του.Ανεξαρτήτως του μεγέθους του εκπονούμενου έργου, είναι απαραίτητο να συνταχτεί και να υπογραφεί μία σύμβαση από τα δύο μέρη, στην οποία να περιγράφονται τα ακόλουθα:
• Λεπτομερής περιγραφή του έργου.
• Ακριβής χρονοδιάγραμμα παράδοσης με τα στάδια υλοποίησης.
• Λίστα με τα παραδοτέα.
• Το κόστος και οι όροι πληρωμής.
• Συμφωνία εμπιστευτικότητας.
• Ρήτρα Ακύρωσης.

Αυτό βοηθάει και τα δύο μέρη να έχει γίνει απόλυτα κατανοητή η όλη διαδικασία του έργου ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες και παρεξηγήσεις. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ο Οικονομικός Διευθυντής να κατευθύνει και να καθοδηγεί τον σύμβουλο σε όλη την πορεία του έργου, να του παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να εκπονήσει κατάλληλα το έργο που του έχει ανατεθεί.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος θα πρέπει να επιδείξει μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα ώστε να παραδώσει ένα ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα προσδώσει αξία στην εταιρεία και στους ανθρώπους της. Με λίγα λόγια, ο εξωτερικός σύμβουλος πρέπει να λειτουργεί σαν ένα στέλεχος με μακρόχρονη παρουσία στην εταιρεία και ταυτόχρονα να είναι φορέας νέων ιδεών και γνώσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιβάλλεται από την οικονομική διεύθυνση με την ανάλογη εμπιστοσύνη.

Οι ιδιότητες που κάνουν την διαφορά
Οι έλληνες Οικονομικοί Διευθυντές θεωρούν την εξειδίκευση σε αντικείμενα που άπτονται των λειτουργιών της οικονομικής διεύθυνσης ως δεδομένο και περιγράφουν τα κριτήριά τους για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη.

Μαρία Θεοδουλίδου: Ο σύμβουλος πρέπει να διαθέτει επιχειρηματική αντίληψη, και εμπειρία πέραν της συμβουλευτικής. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορεί να επιδίξει ικανότητες επικοινωνίας, δομημένη σκέψη και αποδοτικότητα στην εργασία του. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι επικεντρωμένος στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Νικόλαος Τσάκαλης: Δεδομένης της ανάγκης (και τάσης) των εταιρειών προς τη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών μάλλον δεν θα πρωτοτυπήσω όσον αφορά τα τυπικά (hard skills). Στοιχεία όπως η πλήρης και συνεχώς ανανεωνόμενη ενημέρωση στον τομέα υπηρεσιών  που προσφέρει στην εταιρεία- αποτελούν το απόλυτο ελάχιστο. Επιπλέον σε αυτά, η εταιρεία ζητά πάνω από όλα εμπιστοσύνη. Ταχύτητα και γρήγορη αντίδραση, εντιμότητα και ακεραιότητα, ενημέρωση πληροφοριών και εξελίξεων στο περιβάλλον.

Είναι πολύ σημαντικό η εταιρεία να πειστεί και να αισθανθεί ότι, ο σύμβουλος αποτελεί «μονομάχο και προστάτη» της είτε πρόκειται για συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, είτε για επενδύσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, είτε για νέα έργα, είτε για την εικόνα της ή τη θέση της στην αγορά. Να υπάρχει η αντίληψη ότι είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα, ασχέτως εάν η μισθοδοσία μας πληρώνεται από διαφορετικό εργοδότη.

Θεόκριτος Χατζίρης: Δεδομένου ότι η εμπειρία, η εξειδίκευση και γενικότερα η τεχνική κατάρτιση σε έναν εξωτερικό σύμβουλο είναι ποραπαιτούμενα, το κυριότερο χαρακτηριστικό που θα αναζητούσα θα ήταν να έχει διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills). Αυτό σημαίνει να μπορεί να ακούει προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη του, να διαφωνεί μαζί του, να του προτείνει ιδέες και να δίνει λύσεις.

Να μπορεί να επικοινωνεί και να συμβουλεύει, να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άτομα διαφορετικών χαρακτήρων και διαφορετικού επαγγελματικού υπόβαθρου. Επίσης κάθε εξωτερικός σύμβουλος (όπως και κάθε συνεργάτης γενικότερα) πρέπει να είναι εχέμυθος και με υψηλά standards ηθικής και επαγγελματισμού, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων από τυχόν παροχή υπηρεσιών σε ανταγωνιστές. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός προσωπικότητας και τεχνικών δεξιοτήτων είναι τα απαραίτητα στοιχεία που εγγυώνται μία ιδανική συνεργασία.

Ο Οικονομικός Διευθυντής θα πρέπει να αξιολογήσει και να ελέγξει πολύ προσεκτικά τα παραδοτέα από τον σύμβουλο έργα πριν τα εφαρμόσει και τα θέσει σε ισχύ.«Προτάσεις και λύσεις οι οποίες σε μία εταιρεία απέδωσαν πολύ καλά, δε σημαίνει ότι θα έχουν τα ίδια θετικά αποτελέσματα σε αντίστοιχη εταιρεία, λόγω του ότι η αγορά είναι δυναμική και τα δεδομένα διαφοροποιούνται γρήγορα και απαιτητικά».

* Πηγή: The Management Consultancies Association (MCA)-UK

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο Βαγγέλης Φάκος, Managing Partner της ASnetwork, εκφράζει την άποψη των συμβούλων, σε ο,τι αφορά τη σχέση τους με την οικονομική διεύθυνση.

“Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα του μεγέθους και των αναγκών ή προβλημάτων της επιχείρησης, απαιτείται σε συνεργασία με το CFO να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι της ανάθεσης και τα παραδοτέα εκ μέρους του συμβούλου, ο οποίος πρέπει να είναι γνώστης του συγκεκριμένου θέματος για το οποίο καλείται να συμβουλεύσει. Είναι σημαντικό ο συνεργάτης να έχει εμπειρία και να μπορεί να προτείνει πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις.

Δυστυχώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι προτάσεις των συμβούλων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανεφάρμοστες καλογραμμένες θεωρίες. Η νέα γενιά των Οικονομικών Διευθυντών διαθέτει συνήθως πολύ καλές σπουδές, αξιόλογη εμπειρία και τόλμη δεν διστάζει να αναθέτει σημαντικά έργα σε συμβούλους, χωρίς να διστάζει, από φόβο μήπως θεωρηθεί ανεπαρκής από την διοίκηση της επιχείρησης. Ποια είναι τα σημεία στα οποία χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη ο έλληνας Οικονομικός Διευθυντής σήμερα;

Η εμπειρία μας δείχνει ότι στην σημερινή εποχή ζητούν βοήθεια για θέματα όπως αναδιαρθρώσεις ομίλων, χάραξη φορολογικής στρατηγικής, εξέταση αποδοτικότητας πληροφοριακών συστημάτων και λογιστικών προγραμμάτων, όπως και οργάνωσης/υποστήριξης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Διαπιστώνουμε αυξανόμενη την τάση στις προσπάθειες των Οικονομικών Διευθυντών να ασχοληθούν με το core business της επιχείρησης και να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) μισθοδοσία, επεξεργασία λογιστικών στοιχείων κλπ.

Όσον αφορά την κατάσταση του κλάδου των συμβουλευτιών υπηρεσιών, στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, φαίνεται ότι στην αγορά θα επικρατήσουν όσοι διαθέτουν πολυμέρεια γνώσεων, δυνατότητα παροχής ενός φάσματος ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που απαιτεί κατάλληλα στελεχωμένη συμβουλευτική εταιρεία , αλλά και όσοι σύμβουλοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνογνωσία και εκτός Ελλάδος. Για τους συμβούλους οι συνεργασίες με σοβαρά δίκτυα συμβουλευτικών εταιρειών του εξωτερικού είναι πλέον αδήριτη ανάγκη για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η ανάπτυξη βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που είναι το ζητούμενο από πολλές επιχειρήσεις.

Πιθανολογώ επίσης ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, θα μεγαλώσει η ανάγκη για υποστήριξη από ένα σύμβουλο που θα μπορεί, όπου χρειάζεται, να εντοπίζει προβλήματα και να προτείνει λύσεις για θέματα επέκτασης, αλλαγής προσανατολισμού, προγραμματισμού διαδοχής στην ηγεσία  αλλά και ζητήματα όπως έγκαιρη και έγκυρη οικονομική πληροφόρηση, ορθολογικό προγραμματισμό και κυρίως διασφάλιση ταμειακής ρευστότητας.

Ποια είναι όμως η άποψη των Οικονομικών Διευθυντών για την αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών;Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Μάλαμος, “μέχρι πρότινος η αγορά των συμβουλευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα υπήρξε σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένη σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο ρόλος των συμβουλευτικών επιχειρήσεων είχε εν πολλοίς περιορισθεί στην υλοποίηση διεκπεραιωτικών εργασιών, όπως ενδεικτικώς σε εργασίες πιστοποίησης της εταιρείας, συμμετοχής σε επενδυτικά προγράμματα και αναπτυξιακούς νόμους, συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία κλπ.

Η δράση τους με τον τρόπο αυτό  απέκτησε έναν αποσπασματικό χαρακτήρα και απομακρύνθηκε από τον μείζονος σημασίας και ουσιαστικό ρόλο  τους συνιστάμενο στον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό  και καθοδήγηση προς εξασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής αντοχής, ανάπτυξης και ενίσχυσης της αξίας της  επιχείρησης. Η κρίσιμη οικονομική συγκυρία επιβάλλει περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάκτηση ενός ουσιαστικού ρόλου ούτως ώστε οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις να αναδειχθούν σε ουσιαστικούς αρωγούς στην επιχειρηματική δράση των εταιρειών ιδίως δια της προώθησης ανταγωνιστικής στρατηγικής.

Σε μία περιορισμένη αγορά οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις που γνωρίζουν το ρόλο τους και το πλαίσιο δράσης τους  είναι βέβαιο ότι θα τύχουν επαρκούς αξιοποίησης, ώστε η κρίση να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό εξυγιαντικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις”.

CFO Agenda (T. 025)
« 1 2 3 4 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778