CFO Agenda - Στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Business strategy

Στρατηγικός σχεδιασμός για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας

20 Απριλίου 2016 | 12:59 Γράφει ο Ιωάννης  Κότσιανος Topics: Management

Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, οι απαιτήσεις των εταιρειών από τον στρατηγικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα τον μεσοπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό, μεταβάλλονται. Απαιτείται πλέον κάτι περισσότερο από έναν επιμερισμό εξόδων ή την εκτίμηση ενός αποτελέσματος από «προβλέψιμους» στόχους ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι η σύνδεση με την εταιρική στρατηγική και η αποτύπωση αυτής σε συγκεκριμένες, ποσοτικοποιήσιμες ενέργειες. Συνεπώς, ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία μόνο εάν είναι αποτέλεσμα εσωτερικού διαλόγου και ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εταιρικών λειτουργιών. Ένας διάλογος που πρέπει να κατευθύνεται σε άξονες που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα τις προτεραιότητες του διευθύνοντος συμβούλου.

Η βάση του στρατηγικού σχεδιασμού πρέπει να συμπληρώνεται και από την αξιολόγηση κρίσιμων εξωγενών παραγόντων. Πέρα από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, στον ασφαλιστικό κλάδο οι πιο καθοριστικές εξελίξεις αφορούν:

 • Νέα πρότυπα για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και του συστήματος διακυβέρνησης (Solvency ΙΙ).
 • Η διείσδυση της ψηφιοποίησης στο πλήρες εύρος των λειτουργιών της εταιρείας.
 • Το συνεχές χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων και η επακόλουθη μείωση των αποδόσεων από τις επενδύσεις.
 • Η πρόσφατη επιβολή των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Η σύνθεση των στοιχείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς, όπως λ.χ την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας ή τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, πλαισιώνει την αξιολόγηση εμπορικών προτάσεων, έργων υποδομής και πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον προγραμματισμό έργων υλοποίησης ψηφιακών λύσεων και αναβάθμισης της υφιστάμενης ψηφιακής υποδομής. Η κρισιμότητα αυτών των πρωτοβουλιών για τον στρατηγικό σχεδιασμό απορρέει από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Οι απαιτήσεις των πελατών για ψηφιακή επικοινωνία σε κάθε τους συναλλαγή με την ασφαλιστική τους εταιρεία. Με την επιβολή των capital controls, σημείο αυξημένου ενδιαφέροντος για τους πελάτες μας αποτέλεσε η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης των ασφαλίστρων.
 • Η σημαντικότητα έγκυρων πληροφοριών για την αποδοχή κινδύνων, τον περιορισμό εξόδων στις αποζημιώσεις και την βέλτιστη κατανόηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας.
 • Ο καθοριστικός ρόλος της ψηφιοποίησης στην αύξηση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης των εξόδων διαχείρισης, χρήματα που μπορούν να επενδυθούν σε νέα έργα ψηφιοποίησης ή άλλες στρατηγικές πρωτοβουλίες.
 • Η σταθερή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς που εξυπηρετείται από το ψηφιακό κανάλι πωλήσεων «Direct».

Ο ρόλος των ψηφιακών πρωτοβουλιών στον στρατηγικό σχεδιασμό

Η επίδραση του συνόλου των ψηφιακών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η εταιρεία αντανακλάται στο στρατηγικό σχεδιασμό. Ανάλογα με το είδος των πρωτοβουλιών, βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί σε όλους τους δείκτες απόδοσης που καθορίζουν την κερδοφορία και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μερικά παραδείγματα αποτελούν:

 • Μειωμένος δείκτης ζημιών από την αποφυγή περιπτώσεων ασφαλιστικής απάτης.
 • Αυξημένο retention ως συνέπεια καλύτερης εξυπηρέτησης.
 • Χαμηλότερα έξοδα λόγω της μεγαλύτερης αξιοπιστίας των ψηφιακών διαδικασιών.

Λειτουργώντας στα πρότυπα του Solvency ΙΙ, ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ετήσια άσκηση. Συνδέεται με έναν κύκλο ελέγχου (control cycle), για να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση έναντι στόχων και για να αναδεικνύονται πιθανοί ανερχόμενοι κίνδυνοι ή ευκαιρίες ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι η επιβολή της σύνδεσης του οικονομικού προγραμματισμού με τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, μια κεντρική θεματική ενότητα για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. Πέρα από τις προτεραιότητες που καλείται να προσδιορίσει τοπικά, η Allianz Ελλάδος συμμετέχει σε έναν διευρυμένο στρατηγικό διάλογο που αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση όλων των θυγατρικών του ομίλου σε μια κεντρική φιλοσοφία μεσοπρόθεσμης εξέλιξης.

Αυτή στηρίζεται πάνω στους άξονες της ψηφιοποίησης, πελατοκεντρικότητας, τεχνικής ακεραιότητας, αξιοποίησης μοχλών ανάπτυξης και διαφύλαξης της αξιοκρατίας στον εργασιακό χώρο. Η εναρμόνιση της εταιρείας μας με τους κεντρικούς στόχους του ομίλου, αποτυπώνεται στον οικονομικό μας προγραμματισμό και υπόκειται σε αξιολόγηση βάσει προκαθορισμένων κρίσιμων δεικτών απόδοσης. Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και τον οικονομικό προγραμματισμό, στηρίζει τόσο τη δραστηριότητά μας στην Ελληνική αγορά αλλά και τις επιδιώξεις του ομίλου γενικότερα.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778