CFO Agenda - Μονόδρομος η συντηρητική προσέγγιση στις τοποθετήσεις

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Business strategy

Μονόδρομος η συντηρητική προσέγγιση στις τοποθετήσεις

23 Μαΐου 2012 | 10:30 Γράφει ο Ηλίας Γ.  Μπέλλος Topics: Cover Story

Μονόδρομος η συντηρητική προσέγγιση στις τοποθετήσεις

Το κυνήγι των υψηλών επιδόσεων ανήκει στο παρελθόν για τους επενδυτές στην Ελλάδα.

Το κλίμα αβεβαιότητας που εξακολουθεί να συντηρεί η ασάφεια σχετικά με τις εκλογές και τη μετεκλογική διακυβέρνηση τροφοδοτεί ακόμα την επιφυλακτικότητα για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Εντούτοις, οι αποτιμήσεις υπο αποκρατικοποίηση εισηγμένων όπως και κατασκευαστικών (τα έργα των οποίων σταδιακά επαναδρομολογούνται) αναμένεται να ευνοήσουν την άνοδο του δείκτη, εφόσον οι συνθήκες ωριμάσουν. Παράλληλα παραμένει περιορισμένη η διάθεση ανάληψη ρίσκου.

Αυτά διαπιστώνονται τόσο από την συμπεριφορά της αγοράς και των επενδυτών όσο και από τις εκτιμήσεις στελεχών χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Επιλέγονται έτσι προϊόντα με υψηλή εμπορευσιμότητα, εγγυημένου κεφαλαίου αλλά και τοποθετήσεις σε επιλεγμένα ομόλογα, νομίσματα και μετοχές αναδυομένων αγορών, των οποίων οι οικονομίες εμφανίζουν διατηρήσιμα πλεονάσματα. Επιπλέον ελκυστικά αποτιμημένες ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις που προσφέρουν σημαντικά μερίσματα εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις επιλογές των διαχειριστών.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκτιμάται πως η πρόσφατη αντίδραση από τα χαμηλά προεξόφλησε την παραμονή στο ευρώ και την επίτευξη λύσης αλλά η εικόνα δεν θα έχει ξεκαθαρίσει, πέραν των εκλογών, ενόσω δεν παρουσιάζεται το πλήρες πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και, βέβαια, τα business plan για την μετά PSI εποχή.

Βασίλης Κοσμάς, Chief Investment Officer, Piraeus Wealth Management
«Από τα τέλη του 2011, ορισμένοι παράγοντες (σχετικοί πρωτίστως με την πρωτοφανή χορήγηση ρευστότητας από την ΕΚΤ και ακολούθως με τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ) συνέβαλαν στην άνοδο των χρηματιστηρίων και συντηρούν θετική την επενδυτική ψυχολογία. Σε αυτό το περιβάλλον, υιοθετούμε μία πιο θετική στάση για την ανάληψη ρίσκου, ωστόσο με επιφυλακτικότητα, καθώς οι μεγάλες οικονομίες έχοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους δεν δείχνουν ακόμη να ξεφεύγουν οριστικά από τους κινδύνους της επιβράδυνσης. Αντίστοιχα, διαμορφώνουμε επενδυτικές επιλογές που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων ενώ παραμένουν, επί του παρόντος, αμυντικές:

1. Κρατικό και Εταιρικό χρέος αναδυόμενων (Ασιατικών) αγορών σε τοπικά νομίσματα
Για το 2012, οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας αναμένεται να παραμείνουν κινητήριος μοχλός στην παγκόσμια ανάπτυξη μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και λόγω των δημογραφικών τάσεών τους. Η εγχώρια ζήτηση και οι τρέχουσες επιτοκιακές διαφορές στηρίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και γι’ αυτό βλέπουμε αυτή την κατηγορία επενδύσεων να συνεχίσει να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, συνιστούμε τις τοποθετήσεις σε αυτές τις αγορές μέσω κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα ομόλογα στις αναδυόμενες χώρες της Ασίας δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προφίλ κινδύνου.

2. Μετοχές με υψηλά, ασφαλή και αυξανόμενα μερίσματα
Σύμφωνα με αναλύσεις που αφορούν στα τελευταία 111 έτη, προκύπτει ότι το 40% της απόδοσης των αμερικανικών μετοχών προήλθε από μερίσματα. Αξίζει λοιπόν οι μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης να αποτελούν βασικό συστατικό κάθε μετοχικού χαρτοφυλακίου. Σε ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης, τα μερίσματα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική παράμετρο των αποδόσεων, δεδομένου ότι οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερο μέσο όρο διανομής κερδών, που ενώ διαμορφώνονταν σε 71% πριν μερικές δεκαετίες, έχει στις μέρες μας μειωθεί στο 50%.

3. Διαφοροποίηση σε χρυσό
Η σχέση προσφοράς-ζήτησης είναι υπέρ της συνεχούς πρωτογενούς ανοδικής τάσης σε χρυσό, εκτιμώντας ότι η τιμή του ενδέχεται να φθάσει το 2012 στα 2.000 δολάρια ανά ουγκιά. Η προσφορά παραμένει περιορισμένη ενώ η ζήτηση έχει αρκετές πηγές: Πρωτίστως, οι κεντρικές τράπεζες έχουν όλο και εντονότερη ανάγκη διαφοροποίησης των αποθεματικών τους επιμερίζοντας το ρίσκο των βασικών νομισμάτων. Επόμενη πηγή ζήτησης είναι των επενδυτών. Εδώ πάλι βασικό κίνητρο είναι η διαφοροποίηση.

Με τα μετρητά να προσφέρουν χαμηλές αποδόσεις, τα «ασφαλή» ομόλογα πολύ υπερτιμημένα και σε ένα, κατά γενική ομολογία, αβέβαιο περιβάλλον για τις μετοχές, ο χρυσός είναι μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική. Τέλος, η ζήτηση για κοσμήματα από τις αναδυόμενες χώρες μπορεί επίσης να συμβάλει στην άνοδο του χρυσού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μεσαία» τάξη προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11% ετησίως κατά τα επόμενα πέντε χρόνια».

Το κλίμα αβεβαιότητας που εξακολουθεί να συντηρεί η ασάφεια σχετικά με τις εκλογές και τη μετεκλογική διακυβέρνηση τροφοδοτεί ακόμα την επιφυλακτικότητα για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Εντούτοις, οι αποτιμήσεις υπο αποκρατικοποίηση εισηγμένων όπως και κατασκευαστικών (τα έργα των οποίων σταδιακά επαναδρομολογούνται) αναμένεται να ευνοήσουν την άνοδο του δείκτη, εφόσον οι συνθήκες ωριμάσουν. Παράλληλα παραμένει περιορισμένη η διάθεση ανάληψη ρίσκου.

Αυτά διαπιστώνονται τόσο από την συμπεριφορά της αγοράς και των επενδυτών όσο και από τις εκτιμήσεις στελεχών χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Επιλέγονται έτσι προϊόντα με υψηλή εμπορευσιμότητα, εγγυημένου κεφαλαίου αλλά και τοποθετήσεις σε επιλεγμένα ομόλογα, νομίσματα και μετοχές αναδυομένων αγορών, των οποίων οι οικονομίες εμφανίζουν διατηρήσιμα πλεονάσματα. Επιπλέον ελκυστικά αποτιμημένες ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις που προσφέρουν σημαντικά μερίσματα εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις επιλογές των διαχειριστών.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκτιμάται πως η πρόσφατη αντίδραση από τα χαμηλά προεξόφλησε την παραμονή στο ευρώ και την επίτευξη λύσης αλλά η εικόνα δεν θα έχει ξεκαθαρίσει, πέραν των εκλογών, ενόσω δεν παρουσιάζεται το πλήρες πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και, βέβαια, τα business plan για την μετά PSI εποχή.

Βασίλης Κοσμάς, Chief Investment Officer, Piraeus Wealth Management
«Από τα τέλη του 2011, ορισμένοι παράγοντες (σχετικοί πρωτίστως με την πρωτοφανή χορήγηση ρευστότητας από την ΕΚΤ και ακολούθως με τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ) συνέβαλαν στην άνοδο των χρηματιστηρίων και συντηρούν θετική την επενδυτική ψυχολογία. Σε αυτό το περιβάλλον, υιοθετούμε μία πιο θετική στάση για την ανάληψη ρίσκου, ωστόσο με επιφυλακτικότητα, καθώς οι μεγάλες οικονομίες έχοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους δεν δείχνουν ακόμη να ξεφεύγουν οριστικά από τους κινδύνους της επιβράδυνσης. Αντίστοιχα, διαμορφώνουμε επενδυτικές επιλογές που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων ενώ παραμένουν, επί του παρόντος, αμυντικές:

1. Κρατικό και Εταιρικό χρέος αναδυόμενων (Ασιατικών) αγορών σε τοπικά νομίσματα
Για το 2012, οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας αναμένεται να παραμείνουν κινητήριος μοχλός στην παγκόσμια ανάπτυξη μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και λόγω των δημογραφικών τάσεών τους. Η εγχώρια ζήτηση και οι τρέχουσες επιτοκιακές διαφορές στηρίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και γι’ αυτό βλέπουμε αυτή την κατηγορία επενδύσεων να συνεχίσει να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, συνιστούμε τις τοποθετήσεις σε αυτές τις αγορές μέσω κατάλληλων αμοιβαίων κεφαλαίων, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα ομόλογα στις αναδυόμενες χώρες της Ασίας δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προφίλ κινδύνου.

2. Μετοχές με υψηλά, ασφαλή και αυξανόμενα μερίσματα
Σύμφωνα με αναλύσεις που αφορούν στα τελευταία 111 έτη, προκύπτει ότι το 40% της απόδοσης των αμερικανικών μετοχών προήλθε από μερίσματα. Αξίζει λοιπόν οι μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης να αποτελούν βασικό συστατικό κάθε μετοχικού χαρτοφυλακίου. Σε ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης, τα μερίσματα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική παράμετρο των αποδόσεων, δεδομένου ότι οι επενδυτές ενδέχεται να απαιτήσουν υψηλότερο μέσο όρο διανομής κερδών, που ενώ διαμορφώνονταν σε 71% πριν μερικές δεκαετίες, έχει στις μέρες μας μειωθεί στο 50%.

3. Διαφοροποίηση σε χρυσό
Η σχέση προσφοράς-ζήτησης είναι υπέρ της συνεχούς πρωτογενούς ανοδικής τάσης σε χρυσό, εκτιμώντας ότι η τιμή του ενδέχεται να φθάσει το 2012 στα 2.000 δολάρια ανά ουγκιά. Η προσφορά παραμένει περιορισμένη ενώ η ζήτηση έχει αρκετές πηγές: Πρωτίστως, οι κεντρικές τράπεζες έχουν όλο και εντονότερη ανάγκη διαφοροποίησης των αποθεματικών τους επιμερίζοντας το ρίσκο των βασικών νομισμάτων. Επόμενη πηγή ζήτησης είναι των επενδυτών. Εδώ πάλι βασικό κίνητρο είναι η διαφοροποίηση.

Με τα μετρητά να προσφέρουν χαμηλές αποδόσεις, τα «ασφαλή» ομόλογα πολύ υπερτιμημένα και σε ένα, κατά γενική ομολογία, αβέβαιο περιβάλλον για τις μετοχές, ο χρυσός είναι μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική. Τέλος, η ζήτηση για κοσμήματα από τις αναδυόμενες χώρες μπορεί επίσης να συμβάλει στην άνοδο του χρυσού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μεσαία» τάξη προβλέπεται να αυξηθεί κατά 11% ετησίως κατά τα επόμενα πέντε χρόνια».


Δημήτρης Πολίτης, Managing Director & Head of Global Banking, HSBC Greece
«Σ΄ένα περιβάλλον όπου ο χρονικός ορίζοντας βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών δεν είναι δεδομένος και κατά συνέπεια οι αγορές εξακολουθούν να παραμένουν ευμετάβλητες, θεωρώ ότι πρωταρχικός στόχος είναι η αποφυγή αύξησης του ποσοστού ρίσκου σ’ ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η λογική λοιπόν επιτάσσει την αποφυγή αύξησης θέσεων σε μετοχές, ομόλογα και commodities.
Είναι επίσης προφανές ότι για το μέσο μη θεσμικό επενδυτή η επιλογή επενδύσεων έχει γίνει πιο πολύπλοκη και σήμερα περισσότερο από ποτέ η συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων είναι από μόνη της μια καλή «επένδυση».

Πιστεύω επίσης ότι ο μέσος επενδυτής στο σημερινό κλίμα αβεβαιότητας θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα κυρίως στην προστασία του επενδεδυμένου κεφαλαίου του παρά στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. ’ρα λοιπόν θα πρέπει να προτιμήσει επενδύσεις με υψηλή εμπορευσιμότητα (liquid asset classes) ή επενδύσεις με προστασία κεφαλαίου (capital protection funds/notes). Σε μία ευρύτερη προσέγγιση των αγορών και για πιο εξειδικευμένους επενδυτές, θα έλεγα ότι οι μετοχές αμερικανικών εταιρειών είναι σχετικά πιο ελκυστικές σήμερα, καθώς αυτές επιδεικνύουν υψηλή κερδοφορία και ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση. Στο fixed income τα κρατικά ομόλογα δυνατών οικονομιών εξακολουθούν να έχουν ζήτηση λόγω της αβεβαιότητας και παρά τις χαμηλές σχετικά αποδόσεις τους»

Μαριος Χριστοδουλου, Διευθυντής Επενδύσεων EFG Eurobank Asset Managemnet ΑΕΔΑK
«Τα γεγονότα που χαρακτήρισαν τους πρώτους δύο μήνες του έτους τις χρηματιστηριακές αγορές ήταν η ανακοίνωση από πλευράς ΕΚΤ της παροχής ικανής ρευστότητας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ώστε να απαλειφθούν οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης του, καθώς επίσης και από την πλευρά της FED η διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει και τρίτος γύρος μέτρων παροχής ρευστότητας στο σύστημα αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Με αυτά τα δεδομένα η επενδυτική ομάδα της EFG Asset Management AEDAK συνεχίζει να προτείνει την ανάληψη ρίσκου μέσω της επένδυσης σε μετοχικές αξίες. Συγκεκριμένα προτείνονται τοποθετήσεις σε αναδυόμενες αγορές με την Ρωσία να αποτελεί την καλύτερη επιλογή, μια και το πολιτικό ρίσκο μετά την ολοκλήρωση των εκλογών δείχνει να υποχωρεί ενώ οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να κυμανθούν στα επίπεδα του 4%. Τέλος η τιμή του πετρελαίου δείχνει να συντηρείται σε υψηλά επίπεδα γεγονός που ευνοεί την μακροοικονομική εικόνα της χώρας.

Στις αναπτυγμένες χώρες και συγκεκριμένα στην αμερικάνικη αγορά προτείνονται τοποθετήσεις σε κλάδους που αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς όπως ο τεχνολογικός κλάδος καθώς επίσης σε εταιρίες μεσαίου μεγέθους στον κλάδο ενέργειας. Στην Ευρώπη όπου οι περισσότεροι διαχειριστές έχουν υιοθετήσει μια πιο αμυντική στάση προτείνεται οι επιλεκτικές τοποθετήσεις σε εταιρίες με χαμηλές αποτιμήσεις όπου και αναμένεται να δούμε πολύ καλές αποδόσεις μια που οι περισσότεροι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής προς το παρόν».

Αλέξανδρος Μωραϊτακης, Πρόεδρος ΣΜΕΧΑ, Nuntius Securities
«Η αγορά δεν έχει ακόμα πεισθεί για τη βιωσιμότητα της λύσης και φυσικά δεν έχουν παρθεί ακόμα εκείνα τα μέτρα που θα φέρουν ανάπτυξη και άρα μακροπρόθεσμα κέρδη στις επιχειρήσεις.Φαίνεται πάντως, πως προς το παρόν ξεπερνάμε τον κίνδυνο της άτακτης χρεοκοπίας και της επιστροφής στη δραχμή, αλλά αν το κράτος δεν μειωθεί σημαντικά ώστε να περάσουμε πιο γρήγορα από το στόχο σε πρωτογενές πλεόνασμα, οι ξένοι δεν θα πεισθούν και δεν θα αγοράσουν ελληνικές μετοχές. Υπάρχουν αγορές που δεν έχουν τους δικούς μας κινδύνους και φυσικά εταιρείες με καλύτερα θεμελιώδη από τα αντίστοιχα των ελληνικών εταιρειών. Η πρόσφατη αντίδραση από τα χαμηλά προεξόφλησε την παραμονή μας στο ευρώ και την επίτευξη λύσης.

Ας μην ξεχνάμε πως πολλές μετοχές είχαν ενσωματώσει στην τιμή τους τον κίνδυνο της δραχμής. Έτσι επειδή αποφύγαμε την επιστροφή στη δραχμή δικαιολογούσαν μία αντίδραση. Για να δούμε όμως καλύτερα επίπεδα τιμών και παγίωση της ανοδικής τάσης, πρέπει να δούμε αξιόλογο κυβερνητικό έργο που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει. Οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν με επιφυλακτικότητα την αγορά επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ικανά πολιτικά στελέχη για να μας βγάλουν από την κρίση. Θέλουν πρώτα να δουν αποτελέσματα και μετά θα τοποθετηθούν. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η πορεία του κουρέματος του χρέους και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα αποτελέσουν τους καταλύτες».

Γιαννης Χριστοπουλος, Οικονομολόγος Solidus ΑΕΠΕΥ
«Με την θεώρηση της θετικής έκβασης στο πρωτόγνωρο για τις αγορές πρόγραμμα ανταλλαγής κρατικών ομολόγων η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε ένα νέο κύκλο. Χρόνιες στρεβλώσεις (κλειστά επαγγέλματα, έλλειψη ξεκάθαρου φορολογικού και επενδυτικού πλαισίου, υπέρογκο κράτος) φαίνεται να τελειώνουν στη μετά μνημονίου εποχή. Ένα μνημόνιο που έφερε το ελληνικό πολιτικό και οικονομικό και κοινωνικό κατεστημένο αντιμέτωπο με τις ευθύνες του.

Η προσαρμογή στο μέλλον θα πρέπει να αποτελέσει για την Ελλάδα μονόδρομο και αυτοσκοπό. Σε οικονομικό επίπεδο η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος με τα περίπου 40-50 δισ., ποσό ιδιαίτερα υψηλό για μια οικονομία με το ΑΕΠ της Ελλάδας, θα έχει θετικά αποτελέσματα και με κατάλληλους χειρισμούς ίσως αποτελέσει ανάσα για την ταλαιπωρημένη από την έλλειψη ρευστότητας πραγματική οικονομία. Η θωράκιση των τραπεζών με νέα κεφάλαια θα προκαλέσουν την επιστροφή καταθέσεων και θα αρχίσουν να αποτελούν πάλι επενδυτικές επιλογές και για άλλους επενδυτές εκτός του έξυπνου ελληνικού χρήματος που τοποθετήθηκε στα πρόσφατα χαμηλά.

Μετοχές εταιριών που θα αποκρατικοποιηθούν (ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΟΛΠ, ΟΛΘ) θα αρχίσουν να αποτελούν επενδυτικές επιλογές. Οι μεγάλες κατασκευαστικές θα ωφεληθούν από τη συνέχιση των έργων υποδομής. Για τις μικρότερες εισηγμένες θα πρέπει να μελετήσουμε προσεχτικά την αντοχή των ισολογισμών που θα δημοσιευτούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα πριν προβούμε σε οποιαδήποτε επένδυση».

CFO Agenda (T. 020)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778