CFO Agenda - H Οικονομική Διοίκηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ethics

H Οικονομική Διοίκηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου

25 Απριλίου 2016 | 13:45 Γράφει ο Γιάννης  Φίλος Topics: Ethics

Ήρθα σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών ενός δημόσιου πανεπιστημίου των Η.Π.Α., στο πλαίσιο του work study που πραγματοποίησα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Αργότερα, ως βοηθός ορκωτός ελεγκτής, συμμετείχα σε έλεγχο ιδιωτικών πανεπιστημίων (ενός Αμερικανικού στο εξωτερικό και ενός μικρότερου στην Ελλάδα). H λειτουργία τους ήταν παρόμοια με αυτή ιδιωτικών επιχειρήσεων: στρατηγικό πλάνο 5ετίας, εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών συνολικά και ανά τμήμα/πρόγραμμα, σχεδιασμός μάρκετινγκ, κονδύλια έρευνας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, στόχοι, ύπαρξη και εφαρμογή συστήματος αναγνώρισης/αριστείας, αλλά και κυρώσεων.

Από το 2008, ως μέλος ΔΕΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέχρι το 2010 προσφέρθηκα εθελοντικά και βοήθησα σε θέματα Προϋπολογισμού και Απολογισμού, σε σχέση πάντα με το γνωστικό μου πεδίο. Παράλληλα, ως πρόεδρος επιτροπών παραλαβών, όπου συμμετείχαν διοικητικοί υπάλληλοι και μέλη ΔΕΠ, και ελλείψει σχετικού κανονισμού λειτουργίας, στην αρχή αντιμετώπισα μια μικρογραφία «αγκυλώσεων» του ελληνικού δημοσίου, η οποία επεκτεινόταν και εκτός πανεπιστημίου, δεδομένου ότι: (α) το Ελεγκτικό Συνέδριο για την εκκαθάριση των δαπανών των ΑΕΙ περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει αντίστοιχο έλεγχο σκοπιμότητάς τους και (β) τα ΑΕΙ δεν προβλέπεται να ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές (πλην των ΕΛΚΕ που ανήκουν σε αυτά). Συνεπώς, ελλείψει σημαντικών δικλείδων ασφαλείας, ο ρόλος του Αν. Πρύτανη Οικονομικών (ως «οικονομικού διευθυντή») είναι λιγότερο «διασφαλισμένος» σε σχέση με το ρόλο ενός οικονομικού διευθυντή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή εταιρείας.

Στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών εντάσσονται αφενός ο προϋπολογισμός κάθε έτους (πριν την έγκριση του οποίου -που συνήθως καθυστερεί στο νέο έτος- δεν μπορούν να γίνονται εκταμιεύσεις) και αφετέρου η εποπτεία και διασφάλιση της ορθότητας των λογιστικών εργασιών και της διαχείρισης των διαθεσίμων, που καταλήγουν στις «οικονομικές καταστάσεις» του πανεπιστημίου. Δεδομένης της τεράστιας μείωσης που υπέστησαν τα διαθέσιμα των ΑΕΙ (λόγω PSI) και του σημαντικού περιορισμού της κρατικής επιχορήγησης, που αποτελεί το βασικό έσοδο για τα περισσότερα από αυτά, σε συνάρτηση με άλλους περιορισμούς, όπως λ.χ. ως προς το ανθρώπινο δυναμικό (αριθμητικά ή/και «γνωσιακά») το έργο ακόμη γίνεται πιο σύνθετο.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/CFO
Έχοντας ως «όπλα» την αφοσίωση και την αγάπη προς το πανεπιστήμιο, τη σκληρή και μεθοδική συνεργασία και τη σύμπνοια καταρχήν σε επίπεδο πρυτανικών αρχών, και στη συνέχεια με το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και με τους φοιτητές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι προκλήσεις στην εργασία του Αν. Πρύτανη Οικονομικών, που είναι κυρίως:

1. Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένου (που να καλύπτει το σκέλος των εσόδων – κρατικής επιχορήγησης, προσόδων από αξιοποίηση περιουσίας, χρηματοδοτήσεις από έρευνα, δωρεές, κληρονομιές, άλλες πηγές – και το σκέλος των δαπανών, όπου θα βοηθήσει και η αλλαγή «κουλτούρας»)

2. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αναφορών, ώστε να ενημερώνεται περιοδικά η πανεπιστημιακή κοινότητα για σημαντικά τουλάχιστον μεγέθη. Γεγονός που μπορεί να ενισχύσει το ομαδικό πνεύμα προς την κατεύθυνση της οικονομίας όπου αυτό είναι εφικτό, όπως π.χ. στη μείωση λειτουργικών δαπανών)

3. Η καταρχήν ανάληψη – μέσω των μελών ΔΕΠ που έχουν την κατάλληλη κατά περίπτωση ειδικότητα – και στη συνέχεια η εποπτεία στην ορθή διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (προς αποφυγή κινδύνου καταλογισμού ποσών) δεδομένης της σημαντικότητα των πόρων από προγράμματα.

Γενικότερα, δεν πρέπει στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, να μένουμε σε «διαχείριση φτώχειας» αλλά να βρίσκουμε εναλλακτικά πεδία δράσης, με εξωστρέφεια, άνοιγμα στην αγορά, συμμετοχές σε κοινές δράσεις με δημόσιους φορείς, αναζήτηση καινοτόμων δράσεων.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778