CFO Agenda - Ξεπερνώντας την καταιγίδα

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Corporate finance

Ξεπερνώντας την καταιγίδα

20 Απριλίου 2016 | 13:06 Γράφει ο Γιώργος  Κασάπης Topics: Ναυτιλία

Γιώργος Κασάπης

Η επένδυση σε ανελαστικές δομές διακυβεύει την ανάπτυξη των ναυτιλιακών εταιρειών. Αντίθετα, η ψήφος εμπιστοσύνης στην εξωτερίκευση δραστηριοτήτων μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς ενός κλάδου με ιδιαιτεροτητες.

H συντριπτική πλειοψηφία των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ναυτιλιακών εταιρειών επένδυ- σαν, την τελευταία 15ετία, σε υποστηρικτικές υποδομές, προ- κειμένου να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Ήταν μια απόρροια της αφθονίας που υπήρχε τότε, σε επίπεδο διαθεσιμότητας κεφαλαίων: όταν το χρήμα… ρέει άφθονο, οι άνθρωποι έχουν την «πολυτέλεια» να είναι λιγότερο προσεκτικοί.

Ως αποτέλεσμα τα κόστη των ναυτιλιακών εταιρειών αυξήθηκαν σημαντικά –και μάλιστα τα σταθερά κόστη, καθώς οι οργανισμοί διατηρούσαν in-house τις υποστηρικτικές λειτουργίες. Ελάχιστες ναυτιλιακές επιχειρήσεις προ- σπάθησαν να στηρίξουν την ανάπτυξη της υποδομής τους σε μεταβλητά κόστη, ώστε να είναι πιο ευέλικτες σε δύσκολους καιρούς. Παρά την «κυκλική» φύση της ίδιας της ναυτιλιακής αγοράς, η κατάρρευση της αγοράς βρήκε τις περισσότερες εταιρείες απροετοί- μαστες, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με το υπέρμε- τρο κόστος των υποδομών να απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Η κατάσταση θα μεταβληθεί μόνο εφόσον η ναυτιλιακή αγορά κατανοήσει τη σημασία της ελα- στικότητας των υποδομών, σε έναν κλάδο γνωστό για τα «σκαμπανεβάσματά» του.

Η λύση του προ- βλήματος φυσικά δεν προβλέπει την… παράβλεψη των υποστηρικτικών λειτουργιών. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν είναι στρατηγικά δομημένες ώστε να αποδίδουν με αποτελεσματικό όσο και ανταγωνιστικό τρόπο σε υποστηρικτικές λειτουργίες. Αν όμως ακο- λουθήσουν την προφανή οδό, που δεν είναι άλλη από την εξωτερίκευση δραστηριοτήτων σε συνεργάτες, που διακρίνονται για την εξειδίκευση τους, τότε θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη.

Η διαδικασία του outsourcing θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια, σε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους. Επίσης, σε μικρότερες επιχειρηματικές οντό- τητες, που βρίσκονται υπό πίεση, να δημιουργήσουν έστω και στοιχειώδεις υποστηρικτικές λειτουργίες, ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ OUTSOURCING

  • Ευελιξία και επεκτασιμότητα, που ταιριάζουν με την «κυκλική» φύση της ναυτιλιακής αγοράς
  • Χαμηλότερα κόστη μισθοδοσίας και αυξημένες οικονομίες κλίμακας
  • Ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης ταλέντου,με σκοπό τη δημιουργία καινοτομίας
  • Εστίαση των διοικητικών στελεχών στη στρα- τηγική της επιχείρησης, και όχι σε διαδικασίες καθημερινών εργασιών
  • Ταχύτερη εκτέλεση δραστηριοτήτων, με έμφαση στην ποιότητα
  • Μείωση ταμειακών εκροών και γενικών εξόδων, εξορθολογισμός ταμειακών ροών και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
  • Αύξηση της παραγωγικότητας και της επιχειρη- σιακής απόδοσης
  • Η επιλογή της διαδικασίας του outsourcing απελευθερώνει έναν οργανισμό από τις απαι- τούμενες επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπους, που με τη σειρά τους απαρτί- ζουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών
  • Το outsourcing παρέχει στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη ευελιξία τόσο σε επίπεδο στελέ- χωσης όσο και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εν κατακλείδι, ο τομέας της ναυτιλίας οφείλει να προσφεύγει πιο συχνά στην ιστορία του και να διδάσκεται από αυτήν. Μια «κυκλική» αγορά συνάδει με υποδομές μεταβλητού κόστους, Αντί- θετα,αποτελεί καταστροφική αναντιστοιχία για όσες επιχειρήσεις διακρίνονται από δομές με ανελαστικές δαπάνες. Είναι βέβαιο πως το κλίμα στην αγορά θα αλλάξει, καθώς η προσφορά και η ζήτηση δεν θα αργήσουν να ισορροπήσουν εκ νέου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες οφείλουν να κάνουν πράξη τις απαιτούμενες αλλαγές έτσι ώστε να είναι έτοιμες να εκμεταλλευθούν την πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της αγοράς.

CFO Agenda (T. 2016)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778