CFO Agenda - Ξεκινούν οι χρηματοδοτήσεις έργων αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Strategic Investments

Ξεκινούν οι χρηματοδοτήσεις έργων αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας

28 Μαρτίου 2012 | 11:41 Γράφει ο Ηλίας Γ.  Μπέλλος Topics: Financial investments,Ευρωπαική Ένωση Σχετικές Εταιρίες: EUROBANK EFG ,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ξεκινούν οι χρηματοδοτήσεις έργων αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας

Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα ανάπλασης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αστικών περιοχών, κτηρίων και άλλων υποδομών, όπως αστικές μεταφορές, δίκτυα υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας, καθώς και συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) Υψηλής Τεχνολογίας που προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

Τρείς συμφωνίες, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την EFG Eurobank Εργασίας, την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς, για τη σύσταση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) με σκοπό τα κεφάλαια αυτά να επενδυθούν σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η ΕΤΕπ ενήργησε με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.

Τα τρία ΤΑΑ θα επενδύσουν το ανωτέρω ποσό μέσα στην επόμενη τετραετία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας.

Τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων των Ταμείων μπορούν να περιλαμβάνουν έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το ανωτέρω ποσό θα επενδυθεί στις ακόλουθες περιφέρειες:
• Η EFG Eurobank Ergasias θα επενδύσει περίπου 68 εκατ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (40 εκατ. ευρώ) και Πελοποννήσου (28 εκατ. ευρώ).
• Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος θα επενδύσει περίπου 50 εκατ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10 εκατ. ευρώ), Βόρειου Αιγαίου (10 εκατ. ευρώ), Δυτικής Μακεδονίας (15 εκατ. ευρώ) και Ηπείρου (15 εκατ. ευρώ).
• Η Τράπεζα Πειραιώς θα επενδύσει περίπου 40 εκατ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (20 εκατ. ευρώ) και Θεσσαλίας (20 εκατ. ευρώ).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο είναι η Διαχειριστική Αρχή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα, συνέστησε το 2010 το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA ως διακριτή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕπ, με στόχο την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την πραγματοποίηση επενδύσεων αναζωογόνησης αστικών περιοχών.

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πλούταρχος Σακελλάρης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αρχίζουμε μια νέα κοινή δράση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα της χώρας, ιδιαίτερα τώρα που αυτά πλήττονται σημαντικά και ποικιλοτρόπως από την κρίση. Με την νέα αυτή συνεργασία οι τρείς τράπεζες εταίροι θα δημιουργήσουν Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), την οποία διαχειριζόμαστε».

Η κάθε τράπεζα θα διαχειρίζεται το αντίστοιχο Ταμείο: Με την EFG Eurobank Ergasias υπεγράφη σύμβαση ύψους 68 εκατ. ευρώ για την δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA. Η EFG θα επενδύσει το ποσό αυτό σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (40 εκατ. ευρώ) και Πελοποννήσου (28 εκατ. ευρώ). Με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος υπεγράφη σύμβαση ύψους 50 εκατ. ευρώ για έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10 εκατ. ευρώ), Βόρειου Αιγαίου (10 εκατ. ευρώ), Δυτικής Μακεδονίας (15 εκατ. ευρώ) και Ηπείρου (15 εκατ. ευρώ). Τέλος, με την Τράπεζα Πειραιώς υπεγράφη σύμβαση ύψους ΕΥΡΩ 40 εκατομμυρίων.

Το ποσό θα επενδυθεί στην αστική ανάπτυξη των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας (20 εκατ. ευρώ) και Θεσσαλίας (20 εκατ. ευρώ). Πριν δύο μήνες, στα τέλη του 2011, υπεγράφησαν συμβάσεις συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 100 εκατομμυρίων από κοινού με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Κρήτη και την με την Εθνική Τράπεζα για έργα στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές των περιοχών που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013, να αξιοποιήσουν χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να προωθήσουν αποτελεσματικότερα βιώσιμα σχέδια αστικής ανάπτυξης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα ανάπλασης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αστικών περιοχών, κτηρίων και άλλων υποδομών, όπως αστικές μεταφορές, δίκτυα υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας, καθώς και συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) Υψηλής Τεχνολογίας που προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

Η αειφόρος αστική ανάπτυξη είναι Ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η στήριξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων έργων αστικής ανάπτυξης γίνεται ακόμη σημαντικότερη σε περιόδους κρίσεως, όταν τα κοινωνικά θέματα γίνονται εντονότερα και η χρηματοδότηση αναγκαίων έργων δυσκολότερη, υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πλούταρχος Σακελλάρης.

CFO Agenda (T. 019)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο CFO Agenda Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Τρόφιμα – Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Goverment

Τουρισμός

Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά Είδη

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Πληροφορική

Μεταφορές / Logistics

Ενέργεια / Περιβάλλον

Κατασκευές

Sales

Ναυτιλία

©2021 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778